Hyppää sisältöön

IEA: Hiilidioksidipäästöt rajussa kasvussa

Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa maailman hiilidioksidipäästöjen kasvavan nykypolitiikalla 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Syynä ovat energiankulutuksen kasvu, riippuvuus fossiilisista polttoaineista sekä kehitysmaiden nopea kasvu.

IEA ennustaa, että päästöt ovat 38 prosenttia suuremmat vuonna 2010 kuin Kioton sopimuksen vertailuvuonna 1990. Vuodesta 2003 vuoteen 2030 päästöjen ja energiankulutuksen ennustetaan kasvavan noin 50 prosenttia.

Järjestö arvioi, että päästöjen kasvu jatkuu 1,6 prosentin vuositahtia vuoteen 2030 asti. Kasvuvauhti on hieman alempi kuin järjestön viime vuonna ennustama 1,7 prosenttia.

Nopeinta kasvua ennustetaan Aasialle ja muille kehitysmaille, hitainta EU:lle.

IEA ennustaa, että kehitysmaiden päästöt kolminkertaistuvat vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästöt ylittäisivät teollisuusmaiden päästöjen määrän 2020-luvun alussa.

Kehitysmaille ennustettu kasvu olisi seitsemän kertaa nopeampaa kuin EU:ssa. Pohjois-Amerikassa ennustetaan puolestaan yli kaksi kertaa nopeampaa kasvua kuin Euroopassa.

Siirtymätalouksien maissa päästöt olisivat vielä vuonna 2030 pienemmät kuin vuonna 1990. Maiden päästöt vähentyivät sosialistisen järjestelmän romahtamisen myötä.

Jos energiankäyttöä tehostetaan ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään, päästöt voivat lisääntyä maailmassa ennustettua vähemmän. Tässäkin tapauksessa IEA uskoo, että ne ovat 30 prosenttia nykyistä suuremmat vuonna 2030. Energian uskotaan riittävän IEA:n ennusteen mukaan energiankulutus vuonna 2030 olisi 16,6 miljardia öljytonnia vastaava määrä, eli 5,5 miljardia tonnia enemmän kuin nykyisin. Kehitysmaiden osuus energiankulutuksesta nousisi kymmenen prosenttiyksikköä 49 prosenttiin. Teollisuusmaiden osuus laskisi 42 prosenttiin ja siirtymätalouksien 9 prosenttiin. IEA uskoo, että energiaa riittää kasvusta huolimatta vuonna 2030:kin. Järjestö kuitenkin varoittaa, että kysyntään vastaamiseksi tarvitaan yli 17 000 miljardin dollarin investointeja seuraavien 25 vuoden aikana.

Ennusteen mukaan maailman energianhuollon riippuvuus Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan öljy- ja kaasuvaroista kasvaa lähivuosikymmeninä. Raakaöljyn kulutuksen IEA ennakoi olevan vuonna 2030 noin 115 miljoonaa tynnyriä päivässä, kun se viime vuonna oli noin 82 miljoonaa tynnyriä.

Suosittelemme sinulle