Hyppää sisältöön

"Melu vakava uhka merieläimille"

Melu on vakava uhka valaille, delfiineille ja muille merieläimille, sanoo yhdysvaltalainen ympäristöjärjestö NRDC. Mm. öljynporauksen, armeijoiden kaikuluotaimien ja merenkulun tuoma melu voi johtaa äänen avulla suunnistavien eläinten käyttäytymisen muutoksiin, kuuroutumiseen ja jopa kuolemaan.

Muun muassa valaat ja delfiinit käyttävät ääntä suunnistukseen muuttomatkoilla, etsiessään parittelukumppani tai ruokaa, hoitaessaan jälkeläisiään ja vältellessään petoeläimiä.

Ihmisten aiheuttama melu voi häiritä kaikkia näitä toimintoja ja siten vaikeuttaa eläinten selviytymistä, järjestö toteaa raportissaan, joka on vuonna 1999 tehdyn tutkimuksen seurantaraportti.

Yhtenä esimerkkinä järjestö mainitsee rantautuvat valaat. Kanariansaarilla syyskuussa 2002 rantautuneita reilua kymmentä valasta tutkineet tutkijat havaitsivat valaiden aivojen ja korvien ympäristössä verenvuotoa sekä vammoja niiden maksassa ja munuaisissa.

Tutkijat uskovat, että valaiden rantautumiseen ja vammautumiseen ovat syynä armeijan kaikuluotaimet. He arvioivat, että kyseessä on vastaava tauti kuin ihmisten ns. sukeltajantauti. Kaikuluotainten uskotaan joko pelästyttävän valaat ja saavan ne nousemaan pintaan liian nopeasti tai pakottavan ne syvemmälle.

Myös kymmenet muut eri puolilla maailmaa sattuneet rantautumistapaukset on liitetty armeijan kaikuluotainten käyttöön.

Öljyn- ja kaasunporauksen puolestaan uskotaan olevan yhteydessä eräiden kalalajien, mm. turskan ja ruijanpaltaan, kantojen vähenemiseen ja siten saalismäärien laskuun. Raportin laatimista johtaneen Michael Jasnyn mukaan joidenkin kalalajien sisäkorva voi vaurioitua, mikä uhkaa niiden selviytymiskykyä.

NRDC huomauttaa, että niin armeijan toiminnasta kuin kaupallisesta ja teollisesta toiminnastakin aiheutuva merimelu on lisääntymässä hälyttävästi. Melua aiheuttavat kaikuluotaimien sekä öljyn- ja kaasunporauksen ohella mm. ruoppaus, paaluttaminen rakennustöissä, kalastuksessa käytetyt räjähteet, tunnelinrakennus ja laivaliikenne.

Vaikka todisteet melun haitoista lisääntyvät, ongelmaan ei kuitenkaan ole kattavasti puututtu, järjestö toteaa.

Se vaatiikin, että merimelulle asetetaan pysyvät rajoitukset tietyissä keskeisissä elinympäristöissä ja sitä rajoitetaan osan vuotta muuttoreittien varrella. Se haluaisi myös rajoittaa armeijan kaikuluotaimen käyttöä harjoituksissa, vaikkakaan ei sotatilanteissa.

Jasny huomauttaa, että merimelun todelliset vaikutukset eivät ole edelleenkään tiedossa, koska rantaan ajautuvat eläimet edustavat todennäköisesti vain pientä osaa merieläimistä, joihin liiallinen melu on vaikuttanut.

YLE24, AFP

Suosittelemme sinulle