Hyppää sisältöön

Ympäristöjärjestöt vetoavat kestävän paperiteollisuuden puolesta

Useat ympäristöjärjestöt ovat julkaisseet vision suuntaviivoista, joilla Euroopan paperiteollisuutta halutaan ohjata kestävämmälle pohjalle. 48 järjestöä 21 maasta asettavat viisi tavoitetta kestävälle paperintuotannolle ja -kulutukselle.

Järjestöjen mielestä paperin kulutusta pitäisi vähentää ja kierrätyskuidun osuutta lisätä. Lisäksi ne vaativat takaamaan tuotannon puhtauden sekä sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisen kuituraaka-aineen hankinnan.

Konkreettisina toimina paperiteollisuudelta edellytetään muun muassa puun laillisen alkuperän varmistamista, puunhankinnan lopettamista korkean suojeluarvon metsistä sekä alkuperäiskansojen metsäalueisiin liittyvien oikeuksien kunnioittamista.

Frankfurtissa Paper World -messuilla julkaistun vision tavoitteena on myös toimia keskustelunavauksena teollisuuden, suurten paperinostajien ja julkisen vallan suuntaan. Suomalaisista järjestöistä mukana ovat Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Suomen luonnonsuojeluliitto sekä WWF. Suomessa kulutetaan runsaasti paperia Suomalaisjärjestöjen mukaan kaikkia suomalaisia koskettaa paperinkulutuksen vähentäminen ja kierrätyskuidun osuuden lisääminen kulutuksesta. Järjestöjen mukaan kulutamme 200 kiloa paperia vuodessa henkeä kohti, mikä on nelinkertaisesti kaikkien maiden keskikulutukseen nähden. Vision mukaan eurooppalaisten tulisi vähentää kulutustaan puoleen nykyisestä pysyäkseen kestävissä rajoissa. Järjestöjen mukaan tavoitteen toteutumiseen voi vaikuttaa mm. kieltäytymällä mainoksista ja suosimalla pehmopaperituotteissa kierrätyspaperia. Yritykset puolestaan voivat vähentää kulutustaan säästeliäällä kopionnilla ja tulostamisella sekä sähköisillä arkistointijärjestelmillä. Suomalaiselta paperiteollisuudelta järjestöt toivovat toimia etenkin puunhankinnan ekologisen ja sosiaalisen vastuun osalta. Kiitosta ne antavat Suomen paperiteollisuudelle typpi- ja rikkipäästöjen voimakkaasta leikkaamisesta. YLE24

Suosittelemme sinulle