Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Työryhmä ehdottaa erillistä osakeyhtiötä vastaamaan junaliikenteen ohjauksesta

Rautatieliikenteen liikenteenohjaus halutaan siirtää VR:ltä uudelle osakeyhtiölle, joka perustettaisiin VR-konsernin alaisuuteen. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan asiaa on selvitetty, koska rautateiden kansallinen tavaraliikenne avautuu kilpailulle ensi vuoden alusta. Kilpailun avautumisen myötä rataverkolle voi tulla useita liikenteenharjoittajia.

Avaa Yle-sovelluksessa

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä katsoo, että tasapuolisuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi liikenteenohjaus pitäisi siirtää pois VR Osakeyhtiöstä. Se on nykyään ainoa liikenteenharjoittaja Suomen rautateillä.

Osakeyhtiön hallitus ja yhtiöjärjestys muodostettaisiin sellaisiksi, että ne takaisivat rautatieyritysten tasapuolisen kohtelun ja liikenteenohjauksen riippumattomuuden. Myöhemmin järjestelyn riittävyyttä voidaan arvioida uudelleen.

VR:n edustajat jättivät mietintöön eriävän mielipiteen. He esittivät, että liikenteenohjausta jatkettaisiin toistaiseksi nykymallilla, kunnes rataverkolla toimii suurempi määrä liikenteenharjoittajia.

Osakeyhtiön perustamisen kustannukset jäisivät vähäisiksi. Työryhmä esittää, että vastuu liikenteenohjausjärjestelmästä siirrettäisiin osakeyhtiölle viimeistään ensi vuoden lopulla.

Ministeriö lähettää mietinnön lausuntokierrokselle, joka kestää marraskuun loppuun.

YLE24

Suosittelemme