Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Yhä useampi solmii avioehdon

Joka neljäs avioituva pari solmii nykyisin avioehdon, ilmenee Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tänään julkaistusta tutkimuksesta.

Avaa Yle-sovelluksessa

Yhä useampi aviopari haluaa poiketa avioliittolain mukaisesta omaisuuden puolittamisperiaatteesta. Esimerkiksi 1970-luvulla avioehdon teki joka kahdeksas ja 1990-luvulla joka viides pari.

Valtaosa avioehdoista on niin sanottuja totaalisopimuksia eli niissä suljetaan avio-oikeus kokonaan pois molemmilta puolisoilta. Osittaiset avioehdot ovat kuitenkin yleistyneet. Etenkin ennen avioliittoa omistettu sekä perintönä, lahjana ja testamentilla saatu omaisuus halutaan rajata avio-oikeuden ulkopuolelle. Osittaisten avioehtojen osuus on kasvanut noin kuudenneksen viime vuosikymmenellä.

Avioeroon tai puolison kuolemaan sidottujen avioehtojen määrä on lisääntynyt huimasti. Näiden niin sanottujen ositusperusteisten ehtojen osuus sopimuksista oli viime vuonna noin viidennes.

Tutkimuksesta ilmenee myös, että Suomessa rekisteröidään useita sisällöltään ja oikeusvaikutuksiltaan erittäin epäselviä avioehtosopimuksia.

Oikeuskäsittelyyn asti päätyy vain harva ositus. Tuomioistuimeen asti edenneet ositukset päättyvät melko usein sovintoon. Toisaalta ositusriita etenee pääkäsittelyyn selvästi useammin kuin riita-asiat keskimäärin.

Oikeusprosessin panee vireille tyypillisesti noin 50-vuotias, usein yritystoimintaa harjoittava mies. Vastapuolena on useimmiten suunnilleen samanikäinen palkansaajana toimiva nainen.

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on meneillään tutkimushanke, jonka tarkoituksena on selvittää vuodesta 1930 voimassa olleen avioliittolain varallisuussäännösten toimivuutta ja ajanmukaisuutta käytännössä.

Suosittelemme