Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Vesilakiin valmistellaan Vuotos-pykälää

Oikeusministeriö valmistelee uutta vesilakia, joka mahdollistaisi Vuotoksen tekoaltaan rakentamista koskevan käsittelyn uudelleen, kertoo YLEn TV-uutiset.

Avaa Yle-sovelluksessa

Nykylaki estää Vuotoksen kaltaisen tekoaltaan rakentamisen liiallisten ympäristöhaittojen vuoksi. Lakiin on haluttu lisätä poikkeuspykälä eli ns. Vuotos-pykälä, joka mahdollistaisi uuden vesivoiman rakentamisen ympäristöhaitoista huolimatta.

- Valmistelussa on katsottu, että yhteiskunnallisesti merkittävien hankkeiden osalta harkintavallan pitäisi olla laajempi kuin nyt voimassa olevassa vesilaissa, selvittää oikeusministeriön lakineuvos Jari Salila.

Lain myötä yhteiskunnallisesti merkittävät hankkeet, kuten Vuotos menisivät lupaviranomaiselta valtioneuvoston käsittelyyn. Valtioneuvosto voisi päättää, että vesivoimaa on rakennettava ympäristöhaitoista huolimatta.

Vesilaki on laaja kokonaisuus, jota on valmisteltu ministeriössä kuuden vuoden ajan. Poikkeuspykälä tuli mukaan esitykseen valmistelun loppuvaiheessa.

Esityksessä ehdotetaan myös mm. luonnontilaisten purojen nykyistä tehokkampaa suojelua. Myös voimassa olevat luvat halutaan tarkastaa.

Suosittelemme