Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Sipoonkorpeen ja Meikkoon luonnonsuojelualueet

Valtioneuvosto on päättänyt asetuksista, joilla perustetaan luonnonsuojelualueet Sipoonkorven ja Kirkkonummen Meikon valtionmaille. Molemmat alueet edustavat uusmaalaista metsäluontoa parhaimmillaan ja kuuluvat Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkostoon.

Avaa Yle-sovelluksessa

Asetuksella rauhoitetaan Sipoonkorvessa valtion omistamat maa-alueet, joiden pinta-ala on 1 469 hehtaaria. Ne ovat valtaosin Metsähallituksen hallinnassa. Luonnonsuojelualueen perustamisen myötä Sipoonkorven Natura 2000 -alue saadaan toteutetuksi lähes kokonaan. Asetuksella turvataan Sipoonkorven valtion mailla olevien luonnonarvojen säilyminen ja niiden asianmukainen hoito. Metsähallitus tekee alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman, jossa siihen kohdistuvat virkistyspaineet ja muut odotukset pyritään sovittamaan yhteen kansallisten suojelutavoitteiden ja Natura-luontotyyppien ja lajien säilyttämisen kanssa. Metsähallitus on jo rakentanut alueelle sen käyttöä palvelevia pysäköintialueita, opasteita ja luontopolkuja. Meikossa valtion maita suojellaan lähes tuhat hehtaaria Meikossa asetuksella rauhoitettavat valtionmaat ovat Kirkkonummen puolella, ja niiden pinta-ala on runsaat 960 hehtaaria. Valtionmaihin rajoittuu noin 300 hehtaaria Kirkkonummen omistamia alueita, jotka on jo perustettu luonnonsuojelualueiksi Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä. Meikon alue on osa Kirkkonummen kunnassa ja Siuntion kunnassa sijaitsevaa Natura 2000 -aluetta, jonka kokonaispinta-ala on lähes 2 000 hehtaaria. Alueen perustamisella toteutetaan myös valtioneuvoston hyväksymiä rantojen, vanhojen metsien ja lehtojen suojeluohjelmia sekä kaavojen suojelualuevarauksia. Meikossa erämaan henkeä

Meikon valtionmaat ovat hyvin erämaisia. Ne keskittyvät kohtalaisen kookkaan ja kirkasvetisen Meikojärven ympärille. Suojelualueen luonto on erittäin monipuolinen karujen vesistöjen, vanhojen metsien ja rehevien lehtojen mosaiikki.

Alueella on runsaasti kalliopaljastumia ja notkelmien pikkusoita. Alueen lintulajistoon kuuluvat mm. huuhkaja, pyy ja kehrääjä.

Ympäristöhallinnon näkemys on, että Nuuksion kansallispuistoa ja Meikon luonnonsuojelualuetta kehitetään suojelualueparina. Jo nyt kovassa käytössä olevaan kansallispuistoon keskitetään suurelle yleisölle tarkoitetut palvelut luontokeskus mukaan lukien.

Meikon salomaa pyhitetään nimensä mukaisesti kevyemmälle virkistyskäytölle ja kirkkonummelaisten marja- ja sienimaaksi.

Nykyiset, suojeltaviin alueisiin liittyvät metsästys- ja peltojen maatalouskäyttöä koskevat vuokrasopimukset jäävät voimaan myös suojelupäätöksen jälkeen.

Suosittelemme sinulle