Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Satoja nautoja kuljetetaan Lappiin tukien takia

Maataloustuet ovat johtaneet laajoihin nautakarjan kuljetuksiin Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Lapin suurimmalle nautatilalle Kittilään kuljetetaan vuosittain satoja vasikoita eri puolilta Suomea.

Avaa Yle-sovelluksessa

Suomalaisessa karjankasvatuksessa käytetään yhä enemmän kolmivaihekasvatusta, jossa samanikäisiä eläimiä kerätään ryhmiin. Nautojen alku-, väli- ja loppukasvatus hoidetaan erillisissä tuotantoyksiköissä, jotka voivat sijaita eri puolilla maata.

Maan suurimmat naudanlihantuottajat ostivat neljä vuotta sitten Kittilän kunnalta tyhjäksi jääneen maatalousoppilaitoksen. Vasikoita tuodaan loppukasvatukseen maan kalleimmalle tukialueelle etelästä saakka.

- Täältä lähtee aina täysi kuorma ja siinä tuodaan uudet eläimet tullessa. Tänne tulee hiehoja eri puolilta Suomea, etelää myöten, sanoo Levi-Farmin toimitusjohtaja Pentti Ylinampa.

Lapissa maksetaan selvästi suuremmat tuet Lapin loppukasvatustilalla teurashiehoja kasvatetaan noin puoli vuotta ja ne kasvatetaan noin 200 kilon keskipainoon. Tämän jälkeen ne kuljetaan Atrian teurastamolle Kuopioon. Edestakaista matkaa kertyy naudoille toistatuhatta kilometriä. Atria pitää kuljetusta normaalina ja kannattavana bisneksenä. - Teollisuus toimittaa vasikat sinne missä navetat sijaitsevat, oli se järkevää tai ei. Joka tapauksessa näin tämä EU-järjestelmä toimii, sen kanssa on vaan elettävä, sanoo AtriaNaudan hankintajohtaja Ilkka Nykänen. Lappiin kuljetusta puoltaa hiehoista maksetut palkkiot. Teurastetusta hiehosta maksetaan Lapissa kolme kertaa enemmän kuin etelässä ja selvästi enemmän kuin missään muualla maassa. Kansallista tukea saa Lapin C4-alueella 447 euroa hieholta, kun Pohjanmaalla ja Savossa tuki on 270 euroa. Tuottajat kiistävät keinottelun Kittilän Levi-Farmi oli viime vuonna Lapin suurin maataloustukien saaja. Sen kolmesta omistajasta kaksi on Suomen suurimpia naudanlihantuottajia Kalajoelta ja Sotkamosta. Tuottajat kiistävät, että investoinnissa Kittilään olisi kyse keinottelusta maataloustuilla. - Jos me olisi ostettu tällainen tila Keski-Suomesta, niin sen kannattavuus olisi varmaan ihan yhtä hyvä. Kustannukset vaan ovat korkeammat ja siksi tuki on suurempi, Levi-Farmin toimitusjohtaja Pentti Ylinampa. Eläinkuljetuksista maatalousministeriössä vastaava virkamies kuulee ensimmäistä kertaa, että Suomessa ajetaan vasikoita loppukasvatukseen Lappiin saakka. - Lainsäädännöllisesti tämä ei ole laitonta, mutta aina voi kysyä olisiko olemassa parempia ratkaisuja eläimen kannalta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen tätä tehtävän Suomessa, sanoo maatalousministeriön eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb. Skutnabbin mukaan eläinten pitkän matkan kuljetukset ovat yleisiä Euroopassa. YLE Uutiset Päätukialueiden kartta (PDF) Kotieläimistä maksettavat tuet 2006 (PDF)

Suosittelemme