Hyppää sisältöön

Entä ellei EU:ta olisi?

Euroopan unionin esiaste Euroopan talousyhteisö perustettiin 50 vuotta sitten. Mutta entäpä jos tuota Rooman sopimusta ei olisi koskaan solmittu? Tässä jutussa tutkijat leikkivät ajatuksella vuoden 2007 Euroopasta, jossa ei olisi Euroopan unionia.

Ellei Euroopan unionia olisi perustettu, valtioiden välillä olisi todennäköisesti erinäinen määrä monenkirjavia yhteistyöjärjestelmiä, arvioi johtaja Teija Tiilikainen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostosta.

Euroopassa saattaisi myös olla nykyistä tiiviimpiä pieniä maaryhmiä. Jo kylmän sodan vuoksi pienet ja keskisuuret valtiot olisivat hakeutuneet yhteistyöhön.

Suomi olisi tällaisessa Euroopassa tietysti etenkin pohjoismaisen ryhmän jäsen. Ehkä pohjoismaisuudella olisi nykyistä paljon konkreettisempi sisältö, ehkä jopa yhteinen valuutta, Tiilikainen maalailee.

Saksa voisi yrittää keinotella devalvoimalla markkaansa, koska euroa ei olisi. Leimun mukaan Saksa saattaisi myös saada jonkinlaista tukea Venäjältä, joka pyrkisi vahvoihin kahdenvälisiin suhteisiin Euroopan johtavan maan kanssa. Samalla Venäjä yrittäisi lyödä kiilaa länsieurooppalaiseen Nato-rintamaan.

Melkein kaikissa Välimeren maissa, myös entisessä Jugoslaviassa ja Kyproksessa, vallitsisi joko oikeistolainen tai vasemmistolainen diktatuuri tai täysi anarkia. Puolan ja Saksan sekä Saksan ja Ranskan välillä olisi rajariitoja, samoin Viron ja Venäjän välillä, Leimu uskoo.

EU oli iso porkkana Myös ruotsalainen professori Barbara Törnquist-Plewa Lundin yliopiston Itä- ja Keski-Euroopan tutkimuksen laitokselta pitää EU:n erityisenä saavutuksena sitä, että yhteiskuntajärjestelmä vaihtui Itä-Euroopassa rauhallisesti. Talouskurjuuden, epädemokraattisten rakenteiden, vanhojen konfliktien ja vähemmistöjen vastaisen epäluulon painolasti oli niin suuri, että se olisi voinut räjähtää Jugoslavian tavoin myös Baltiassa ja muualla Itä-Euroopassa, Törnquist-Plewa uskoo. Siellä eliitti halusi kuitenkin niin kiihkeästi EU:n jäsenyyttä, että neuvottelu- ja kompromissihalu voitti. EU asettamien painavien ehtojen vuoksi maat uudistuivat hyvin nopeasti; porkkana oli kyllin suuri, Törnquist-Plewa sanoo. Hän arvelee lisäksi, ettei esimerkiksi Euroopan ympäristöpolitiikka olisi nykyisellä tasolla ilman unionia. Englannin kielellä ei olisi valta-asemaa

Suunnittelumaantieteen professori Jussi S. Jauhiainen Oulun yliopistosta arvelee, että ilman EU:ta Euroopassa olisi toki kauppasopimuksia, mutta muuten elettäisiin aika paljon nykyistä alueellisempaa elämää. Euroopassa olisi myös enemmän vastakkainasettelua, hän uskoo.

Vaikka ajattelussa ja puheissa luultavasti olisi nykyistä enemmän kansallisia sävyjä, Tiilikainen ei usko, että Eurooppa olisi keskinäisesti nykyistä paljon riitaisempi. Piirsihän kylmä sota jakolinjan tiettyyn kohtaan ja hitsasi blokit tahoillaan yhteen.

Turvallisuuskysymyksistä ei kuitenkaan nykyisen lailla ajateltaisi yhteiseltä pohjalta, Tiilikainen sanoo.

Diktatuureja ja anarkiaa?

Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen professorilla Pekka Leimulla on Suomen vaihtoehdoista samanlainen käsitys kuin Tiilikaisella: ilman EU:ta Pohjoismaiden neuvoston toiminta olisi tiivistynyt.

Myös Viro ja mahdollisesti Latviakin kuuluisivat Pohjoismaiden neuvostoon, sillä Neuvostoliitto olisi romahtanut joka tapauksessa, Leimu arvioi. Myös Saksa olisi yhdistynyt. Ilman muiden EU-maiden tukea liittotasavallalla olisi kuitenkin ollut suuria vaikeuksia DDR:n sulauttamisessa itseensä.

Natoon kuuluvat maat olisivat yhdenlainen sisäpiiri, mutta se ei ulottuisi talouteen ja kulttuuriin. Jauhiainen uskoo, että osa Euroopasta seuraisi paljon enemmän Yhdysvaltoja kuin muun Euroopan tekemisiä. Taloudessa vahvoja toimijoita olisivat Ranska ja Saksa, mutta ne katsoisivat eri suuntiin: Saksa Puolaan, Baltiaan ja Venäjälle, Ranska muun muassa osaan Afrikkaa.

Saksa olisi Euroopassa talouden ja ranska diplomatian kieli, ja englannin asema olisi nykyistä heikompi, Jauhiainen arvelee.

Hänen mukaansa nykyisin on edes vaikea kuvitella sellaista vaihtoehtoa, että EU olisi kyllä olemassa, mutta Suomi olisi jättäytynyt sen ulkopuolelle.

- Olisimme taloudessa sidottuja EU-maihin, mutta emme pääsisi osallistumaan politiikan tekemiseen, taloudellinen riippuvuus Venäjästä olisi suuri, elämä olisi kalliimpaa ja materiaalisesti köyhempää.Täältä olisi vaikea saada parmankinkkua ja italialaisia kenkiä, mutta toisaalta tarjolla olisi enemmän "Made in Finland" –tuotteita. Olisimme syrjäinen maa Euroopan reunalla; elämä olisi rauhallisempaa, tylsempää ja kalliimpaa, Jauhiainen summaa. Anniina Wallius, YLE Uutiset >>> Väyrynen entinen presidentti? Eurooppa turistien teemapuisto? Lisää tutkijoiden ajatusleikkejä.

Suosittelemme sinulle