Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Tehy-sopimus läpi yksimielisesti

Tehyn valtuusto on hyväksynyt yksimielisesti sunnuntai-iltana aikaansaadun sovintoesityksen. Tehyn mukaan tehyläisten ansiot nousevat 22 - 28 prosenttia neljän vuoden sopimuskaudella. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan sovintoehdotus nostaa tehyläisten palkkoja noin 16 prosenttia.

Avaa Yle-sovelluksessa

Laitinen-Pesolan mukaan Tehyn laskelmat korotuksista perustuvat siihen, että 18 - 20 prosentin peruskorotuksen päälle tulee vuosina 2010 - 2011 yleiskorotus, jonka suuruus on kahdesta kolmeen prosenttia. Erinäisten liikkuvien erien jälkeen tulokseksi tulee hänen mukaansa 22 - 28 prosenttia. Tehyn valtuusto hyväksyi sovintoesityksen maanantaina pitkän keskustelun ja ryhmäkokousten jälkeen. Tehtäväkohtaiset palkat nousevat yhteensä 350 - 650 euroa koko sopimuskaudella. - Erittäin tärkeä arvo meidän valtuutetuillemme oli paitsi se, että rahamäärä on ihan kohtuullinen, myös se, että on solmittu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehyn välinen pöytäkirja, joka on työ- ja virkaehtosopimustasoinen pöytäkirja. Pöytäkirja tarkoittaa sitä, että nyt sovitut korotukset tulevat ainoastaan tehyläisille, Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola sanoo. Myös kunnalliselta työmarkkinalaitokselta yksimielinen hyväksyntä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan sovintoehdotus nostaa Tehyn jäsenten palkkoja sopimuskaudella keskimäärin 15,7 - 17,7 prosenttia. Sen kustannusvaikutus on noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Järjestön laskelmat eroavat Tehyn vastaavista siksi, että niissä ei ole huomioitu vuosien 2010 - 2011 yleiskorotuksia, joista on määrä sopia vasta kuntatyöalan sopimuksen päätyttyä. Nyt aikaansaatu palkkaratkaisu on etupainotteinen. Ensimmäiselle sopimusvuodelle on tulossa kolmessa eri erässä yhteensä noin kymmenen prosentin korotukset. Ratkaisu painottuu yleiskorotuksiin, mutta se sisältää myös neljän prosentin järjestelyvaraeriä sekä kustannusvaikutuksiltaan melko merkittäviä alarajakorotuksia. Lisäksi sopimus sisältää niin sanotun joulurahan eli 270 euron kertaluontoisen korotuserän, joka maksetaan joulukuun ensimmäisenä päivänä. Sopimusesityksessä mukana tuloksellisuuseriä Tehyn ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen välisessä sovintoesityksessä on mukana myös tuloksellisuuteen liittyviä eriä. Vuoden 2010 syksyllä maksetaan 0,7 prosentin paikallinen erä tuloksellisuushankkeiden edistämiseen. Seuraavassa toukokuussa taas maksetaan jopa kahden prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä, joka riippuu henkilöstömäärän kehityksestä. Erää ei makseta, mikäli henkilöstön määrä kasvaa yli 1 300 henkilöllä vuodessa. Tehyn puheenjohtajan Jaana Laitinen-Pesolan mukaan henkilöstömäärän kehityksestä annettava erä ei tarkoita sitä, että jouduttaisiin irtisanomisiin. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilöstöä on nykyään 240 000, joista neljän vuoden kuluessa on siirtymässä eläkkeelle 25 000 työntekijää. Laitinen-Pesolan mukaan on ollut jo pitkään selvää, ettei kaikkien tilalle voi palkata uusia työntekijöitä, mutta nyt rahaa saadaan korvaamaan ns. tyhjiä paikkoja. Sopimus ja sen sisältämät palkankorotukset koskevat vain tehyläisiä. Sopimus ei ole osa kunnallista virka- ja työehtosopimusta vaan tälle sopimuskaudelle solmittu Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Tehyn välinen erillinen virka- ja työehtosopimus. Työtaistelutoimet peruuntuvat Sovintoesityksen hyväksyminen merkitsee sitä, että Tehy peruu kaikki työtaistelutoimensa tästä päivästä lähtien. Tehyläisten joukkoirtisanoutumiset peruuntuvat ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä hakukielto ja tehtävien saarto loppuvat. Työtaistelutoimenpiteiden lopettamisesta on tehty kuntatyönantajan kanssa erillinen pöytäkirja. Siinä todetaan, että Kunnallinen työmarkkinalaitos ja näin ollen kunnat ja kuntayhtymät katsovat joukkoirtisanoutuneiden irtisanoutumiset peruuntuneiksi ilman eri toimenpiteitä. Saman sopimuksen mukaan työntekijöiden tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti viipymättä ja viimeistään keskiviikon aikana. YLE Uutiset Tehyn tiedote sopimuksesta

Suosittelemme