Hyppää sisältöön

Maailma valmistautuu Balin ilmastokokoukseen

Indonesiassa, Balin saarella järjestetään 3. - 14. 12. YK:n suuri ilmastonmuutoskonferenssi, jonka tarkoituksena on aloittaa neuvottelut Kioton ilmastosopimuksen jatkamisesta. Kioton sopimuksen velvoitekausi päättyy vuonna 2012.

Kioton sopimuksessa 36 teollistunutta maata sopivat vähentävänsä hiilidioksidipäästöjään keskimäärin viisi prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. Suuret saastuttajat USA ja Australia jäivät sopimuksen ulkopuolelle ja monille nopeasti kasvaville maille, kuten Kiinalle ja Intialle ei asetettu päästörajoitusvelvoitteita.

Sopimuksen toteuttamisessa on ollut suuria ongelmia ja päästöjen vähentämiseksi tehdyistä toimista huolimatta ilmastonmuutoksen on tieteellisissä tutkimuksissa todettu etenevän nopeasti. Tästä syystä monet maat ja ympäristöjärjestöt vaativat voimakkaita toimia ilmastonmuutoksen estämiseksi.

EU on julkaissut 8-kohtaisen listan omista tavoitteistaan Balin kokouksen tavoitteiksi. Tärkeintä on, että neuvottelut saadaan käyntiin. Varsinaisen sopimuksen tavoitteiksi EU esittää, että ilmastopäästöt supistuvat vuoteen 2050 mennessä tasolle, joka on vähintään 50 prosenttia vuoden 1990 tasoja alhaisempi. Tähän liittyen teollisuusmaiden tulisi vähentää kollektiivisia päästöjään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 60 - 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuina. EU haluaa nopeasti kasvavat maat mukaan päästövähennyksiin.

Ennakkoon kokouksen onnistumisesta ei ole suuria takeita. Yhdysvallat ei ole halukas allekirjoittamaan sopimusta, sillä maan johto katsoo sitovien päästövähennysten haittaavan maan taloutta. Yhdysvallat haluaa, että kullakin maalla olisi vapaus itse päättää päästövähennystensä määrä ja toteutustapa.

Kiina, jonka päästöt ovat kasvamassa ohi USA:n, haluaa jatkaa talouskasvuaan köyhyyden vähentämiseksi. Maa ei katso vielä olevansa valmis liittymään sopimukseen.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon aikoo kuitenkin painostaa kaikkia maita yhteiseen ponnistukseen ilmaston hyväksi. Banin mukaan ihmiskunta on katastrofin partaalla, jos ilmastonmuutoksen estämiseksi ei toimita.

Suosittelemme sinulle