Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Suomen matkailun vetovoimaa halutaan parantaa

Suomen matkailun vetovoiman ja kilpailukyvyn parantamiseen kaivataan uusia innovaatioita. Innovaatioiden syntyyn puolestaan tarvitaan rohkaisua ja työkaluja, arvioidaan kauppa- ja teollisuusministeriön, TE-keskusten sekä Matkailun edistämiskeskuksen tänään julkistamissa matkailun toimialaraporteissa.

Avaa Yle-sovelluksessa

Matkailualan tähänastista kasvua ovat pönkittäneet selvitysten mukaan innovaatiot, kuten luontosafarien tarjonnan yleistyminen, kylpylöiden palvelulaajennus ja hiihtokeskusten vahvistuminen monipuolisiksi lumikeskuksiksi.

Kotimaisella matkailualalla eletään nyt yleisesti investointivaihetta, jota kuitenkin rajoittavat rakennuskustannusten nousu ja työvoiman saatavuusongelmat.

Majoitusalalla kysyntä on ollut nousussa. Tänä vuonna myytyjen majoitusvuorokausien odotetaan nousevan 19 miljoonaan. Alan yrityksistä parhaiten ovat menestyneet hotellit, mutta myös majoitusyritysten tilannetta kuvaillaan nyt paremmaksi kuin aikoihin.

Majoitusalan yritykset uskovat kauppa- ja teollisuusministeriön pk-yrityskyselyn mukaan myös lähitulevaisuuden olevan suotuisaa liiketoiminnalle, vaikka tiettyä varovaisuutta on ilmassa. Investointihaluja riittää, mutta käytännössä investointien määrää ei siltikään aiota kasvattaa mainittavasti tulevan vuoden aikana.

Joka toisella ravitsemisalan yrityksellä menee huonosti Ravitsemisalalla alkoholimyynti on laskenut merkittävästi. Kehitykseen ovat vaikuttaneet alkoholiverotuksen keveneminen ja alkoholin nauttiminen useammin muualla kuin ravintolassa. Lähitulevaisuus koetaan ravitsemusalankin yrityksissä melko positiivisena, vaikka jopa puolella yrityksistä meneekin nyt huonosti. Ongelmat liittyvät ennen muuta tuottavuuteen. Tulevaisuudessa ravintola-alan vahvistuviksi asiakasryhmiksi arvioidaan lapsiperheet, aktiiviset seniorit ja terveellisyyttä korostavat tai muita teemoja priorisoivat asiakasryhmät. Nykyään suurimmat kuluttajaryhmät ovat nuoret aikuiset ja yritysasiakkaat. Yli puolet virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan yrityksistä sekä hiihtokeskuksista arvioi kannattavuutensa paranevan seuraavan vuoden kuluessa. Maaseutumatkailuyrityksistä kannattavuuden paranemiseen uskoo sen sijaan hieman alle puolet. YLE Uutiset

Suosittelemme sinulle