Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Liikenteen kasvu heikentää Helsingin ympäristön tilaa

Liikenteen kasvu heikentää selvästi Helsingin ympäristön tilaa. Ympäristökeskuksen mukaan pahimmat ympäristöongelmat ovat liikenteen aiheuttama ilmanlaadun heikkeneminen, meluhaitat sekä kasvihuonekaasupäästöt.

Avaa Yle-sovelluksessa

Helsingin seudun työmatkasukkuloinnin lisääntyminen ja auton käytön yleistyminen ovat kasvattaneet liikennemäärää erityisesti kaupungin rajoilla. Kolmasosa helsinkiläisistä asuu liikennemelualueella.

Ilmanlaatu on parantunut ajoneuvotekniikan ja puhtaampien polttoaineiden ansiosta, mutta typpidioksidi ja katupöly aiheuttavat edelleen ilmanlaatuongelmia etenkin vilkkaiden väylien varsilla.

Seikat tulevat ilmi kaupungin ympäristökeskuksen julkaisemasta katsauksesta Helsingin ympäristön tilaan 2007. Katsauksessa on asiantuntijoiden arvioita pääkaupungin ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta.

Katsauksen mukaan helsinkiläisten asenne ympäristönsuojeluun on hyvin myönteinen, mutta ympäristöasenteet eivät aina näy toiminnassa.

Lisäksi asiantuntijat toteavat, että Helsingin merenlahtien vedenlaatu on parantunut tehostetun jäteveden puhdistuksen ansiosta. Itämeren rehevöityminen ja lämpimien kesien yleistyminen ovat kuitenkin lisänneet Suomenlahden avomerialueelta rannikolle saapuvia sinilevän massaesiintymiä.

YLE Uutiset

Suosittelemme