Hyppää sisältöön

Suomelle odotetut energiatavoitteet

EU:n komissio on hyväksynyt esityksen laajasta lakipaketista, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen EU:n huippukokouksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Paketti sisältää viisi direktiiviä ja erillisen johdanto-osan. Direktiiveillä uudistetaan EU:n päästökauppajärjestelmä, asetetaan jäsenmaille sitova tavoite vähentää kasvuhuonekaasujen päästöjä sekä lisätä uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden käyttöä vuoteen 2020 mennessä.

Energia- ja ilmastopaketissa annetaan myös ohjeet siitä, miten valtioapuja voidaan käyttää tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi.

Neuvottelut paketin yksityiskohdista jatkuivat viime hetkiin asti, mutta Suomen osalta tavoitteet pysyivät muuttumattomina. Suomen on nostettava uusiutuvan energian käyttöä nykyisestä 28,5 prosentista 38 prosenttiin ja vähennettävä kasvihuonekaasuja päästökaupan ulkopuolisella sektorilla 16 prosentilla.

Komissio arvioi, että EU:n tähänastiset toimet ovat johtaneet hyviin tuloksiin: kasvihuonekaasujen päästöt olivat vuonna 2005 kuusi prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna 1990 ja uusiutuvin varoin tuotettiin vuonna 2005 kaikesta energiasta 8,5 prosenttia.

Komission mukaan sen tänään julkistamilla keinoilla kasvihuonekaasujen päästöt laskevat 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja energiasta tuotetaan uusiutuvin varoin 20 prosenttia vuonna 2020.

Suomelle tavoite vaativa, mutta ei kaikkein kovin Suomelle asetettu vaatimus, jonka mukaan uusiutuvan energian osuuden on oltava 38 prosenttia, on EU:n kolmanneksi korkein prosenttiosuus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk) luonnehti Suomen tavoitetta vaativaksi, mutta kohtuulliseksi verrattuna eräille muille maille kohdistuviin vaatimuksiin. Ruotsissa uusiutuvilla energiamuodoilla on vuonna 2020 tuotettava lähes puolet energiasta ja Latviassakin yli puolet. Osuuden on kasvettava vajaalla kymmenellä prosenttiyksiköllä. EU-maista Saksa, Italia, Irlanti, Britannia, Alankomaat, Belgia, Kypros, Luxemburg ja Malta tuottavat tällä hetkellä energiastaan uusiutuvista raaka-aineista alle viisi prosenttia. Niille on edessä kova haaste, sillä ne joutuvat nostamaan uusiutuvien osuuden vähintään kymmeneen prosenttiin. Komissio seuraa energia- ja ilmastopaketin toteutumista neljän ohjeellisen välitavoitteen avulla. Jäsenmailla on vapaus itse päättää, miten tavoitteisiin päästään, paitsi että liikennepolttoaineissa biopolttoaineiden osuuden on noustava kymmeneen prosenttiin. Kustannukset unionille 60 miljardia vuodessa Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso sanoo, että ilmasto- ja energiapaketin kustannukset unionille ovat noin 60 miljardia euroa vuodessa. Euroopan parlamentille puhunut Barroso vakuutti, etteivät ilmastopaketin kustannukset nouse liian suuriksi EU:n kansalaisille ja teollisuudelle. Barroson mukaan suunnitelmat maksavat noin kolme euroa yhtä EU:n kansalaista kohti viikossa. Paketti menee seuraavaksi EU:n ministerineuvoston käsittelyyn, jossa monen jäsenmaan uskotaan yrittävän muuttaa esitettyä taakanjakoa omalta kohdaltaan. Lopullisia päätöksiä paketista ei odoteta ennen EU:n kesäkuun 2008 huippukokousta. YLE Uutiset

Suosittelemme sinulle