Hyppää sisältöön

Opiskelijoiden oikeutta toimia lääkärinä tiukennetaan

Hallitus on tiukentanut lääkäriksi ja sairaanhoitajiksi opiskelevien oikeuksia toimia terveydenhuollon tehtävissä.

Lääketieteen opiskelijoilta vaaditaan ensi kesästä alkaen viiden vuoden opintojen suorittamista ennen kuin he voivat toimia tilapäisesti lääkärinä terveyskeskuksessa tai päivystyksessä.

Erikoissairaanhoidossa ja vuodeosastoilla opiskelijoilta vaaditaan neljän vuoden opintoja.

Sairaanhoitajilla on oltava suoritettuna hyväksytysti kaksi kolmasosaa opinnoistaan ennen kuin he voivat työskennellä tilapäisesti sairaanhoitajana.

Samalla opiskelijan ohjaajan velvollisuuksia täsmennetään. Työnantajan on kesästä alkaen nimettävä ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu ammattihenkilö johtamaan ja valvomaan opiskelijan toimintaa. Ohjaajan on perehdytettävä opiskelija työhönsä. Lisäksi hänen on seurattava opiskelijan työtä oma-aloitteisesti ja puututtava mahdollisiin epäkohtiin.

Työnantajan on myös aina arvioitava tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet tehdä hänelle annettu työ.

YLE Uutiset

Suosittelemme sinulle