Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Säteilyturvakeskus: Olkiluodon ympäristöselvityksessä puutteita

Säteilyturvakeskus (STUK) on antanut lausuntonsa Teollisuuden Voiman Olkiluotoon suunnitteleman neljännen ydinvoimayksikön YVA-selostuksesta. STUKin mukaan ympäristövaikutusten arviointia on täydennettävä lupaprosessin myöhemmissä vaiheissa.

Avaa Yle-sovelluksessa

Pahimpana puutteena STUK pitää sitä, ettei YVA-selostuksessa ole esitetty merenpinnan nousua koskevien arvioiden vaihteluväliä. Mahdollisen rakentamislupahakemuksen yhteydessä STUK arvioi uusimman tiedon pohjalta, onko veden pinnan nousu otettu riittävästi huomioon.

STUKin johtaja Lasse Reiman sanoo YLE Uutisille, että merenpinnan nousun muodostama uhka on ehdottomasti selvitettävä ennen lupapäätöstä. Rakentajilla on oltava tieto siitä, miten korkealle merenpinnasta laitos on rakennattava. Reimanin mukaan jo normaalikin, sääolosuhteista johtuva merenpinnan vaihtelu on Itämerellä suurta. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa uuden, vaikeammin arvioitavan uhkatekijän, jonka vaikutus on otettava uusimman tutkimustiedon avulla huomioon aina sadan vuoden aikajänteellä.

STUK kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että mahdollisen onnettomuuden vaikutukset ja väestönsuojelutoimet on kuvattu selostuksessa varsin suppeasti. Selostuksessa on keskitytty vakaviin onnettomuuksiin, kun vertailukohtana olisi ollut syytä käyttää myös lievempää reaktorionnettomuutta. Lisäksi vaihtoehtoisen jäähdytysvesiratkaisun toteutusta pitää selvittää edelleen.

Ydinjäte ei Olkiluodon IV:n vaiheen osalta tuo erityistä ongelmaa, sillä Olkiluodon aiemmissa jätehuoltoratkaisuissa on jo huomioitu mahdollisen neljännen laitoksen jätelasti, Reiman kertoo. Tästä huolimatta ydinjäteyhtiö Posiva laatii Olkiluoto IV:n ydinjätteestä oman YVA-selostuksen.

Suosittelemme