Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Sibelius-Akatemian laulumusiikin professuurista kiistaa

Sibelius-Akatemian laulumusiikin osasto esittää uudeksi laulumusiikin professoriksi mezzosopraano Monica Groopia. Esitystä käsitellään keskiviikkona opetus- ja tutkimusneuvoston kokouksessa, jonka päätöksen pohjalta lopullinen nimitys tehdään.

Avaa Yle-sovelluksessa

Osaston opiskelijat ja henkilökunta ovat tyytymättömiä baritoni Petteri Salomaan viisi vuotta kestäneeseen kauteen professorina. Kiistojen taustalla ovat tulehtuneet henkilösuhteet sekä Sibelius-Akatemiassa vuosikymmeniä jatkuneet erimielisyydet Lied-musiikin ja oopperakoulutuksen välillä.

- Varsinkin viime keväänä osastolla oli hyvinkin tulehtunut ilmapiiri, joka johtui esimerkiksi taloudellisista vaikeuksista. Sen myötä muutoshalu opiskelijoiden joukoissa nousi, ylioppilaskunnan puheenjohtaja Anna Villberg selvittää.

Professori Petteri Salomaa puolustautuu peräänkuuluttamalla sibeliusakatemialaisilta parempaa kritiikin sietokykyä.

- On mielenkiintoista nähdä, ratkeavatko ongelmat ja kuinka paljon vaihdetaan oikeita henkilöitä. Mutta päästäänkö sillä tavalla lopulta parempaan tulokseen, se on toinen kysymys, Salomaa arvelee.

Ilmapiiriongelmien syitä Salomaa ei halua tarkemmin eritellä. Kärkevän keskustelutavan lisäksi Salomaata on kritisoitu oopperan suosimisesta Liedin ja oratorion kustannuksella, mutta hän itse puolustautuu muistuttamalla oopperan olevan lajina sellainen, että sen opettaminen vaatii paljon voimavaroja. Lied- tai oratorioaineiden tarjontaa ei ole Salomaan kaudella kuitenkaan vähennetty.

- Olennainen syy tässä on se, että aikanaan kun laulumusiikin osasto perustettiin, niin lyötiin yhteen solistinen laulukoulutus ja oopperakoulutus. Se ratkaisu ei ole toiminut.

Salomaa olisi halukas jatkamaan uudelle kaudelle. Uudeksi professoriksi osastolla on kuitenkin jo toinen ehdokas katsottuna.

- Osasto on tässä vaiheessa esittämässä, että virkaan kutsuttaisiin oopperalaulaja Monica Groop. Hänellä on vertaansa vailla oleva kansainvälinen ura sekä myöskin erittäin vankka pedagoginen koulutus, osastonjohtaja Outi Kähkönen kertoo.

Opetustyöt eivät Petteri Salomaalta kuitenkaan tähän ole loppumassa. Hänet on ensi kaudelle kutsuttu vierailevaksi professoriksi Tukholman kuninkaalliseen musiikkikorkeakouluun.

Suosittelemme