Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Tapiola Pankki ennustaa matalasuhdannetta

Tapiola Pankki arvioi suhdannekatsauksessaan, että Suomi on asteittain liukumassa matalasuhdanteeseen. Pankki laskee talouskasvuennusteensa vuodelle 2009 1,7 prosenttiin.

Avaa Yle-sovelluksessa

Pankin mielestä maailmantalouden hidastuminen näyttäisi vaikuttavaan Suomeen arvioitua enemmän, mutta pitemmällä viiveellä. Suomen talous on toistaiseksi pärjännyt euroalueen keskiarvoa paremmin.

Tapiola-ryhmän pääekonomisti Jari Järvinen sanoo, että näkymien nopea heikkeneminen edellyttää hallitukselta veronkevennyksiä jo ensi vuodelle.

Tapiola arvioi inflaation kiihtyvän Suomessa tänä vuonna, mutta laskusuhdanne alentaisi pankin mukaan inflaation vuonna 2009 keskimäärin 2,3 prosenttiin.

Inflaation kiihtyminen johtuu energian, raaka-aineiden ja ruuan hintojen noususta maailmalla. Se ei johdu kysynnästä kotimaassa eikä siten kieli talouden ylikuumenemisesta, Järvinen toteaa.

Maailmantalouden kasvu hidastuu pankin arvion mukaan tarkastelujaksolla selvästi ja edessä on monta vuotta hidasta kasvua. Suurin yksittäinen riski liittyy Yhdysvaltoihin, jonka yksityinen kulutus ja investoinnit ovat viime vuosina tuoneet noin kolmanneksen maailmantalouden kasvusta.

Jos Yhdysvallat ajautuu kuluttajavetoiseen taantumaan, vaikutukset ulottuvat kaikkialle maailmaan. Pankki arvioi, että ulkomaankauppa, rahoitus- ja hyödykemarkkinat sekä erilaiset luottamusindikaattoreitakin kautta maailman heikkenisivät.

Öljykupla puhkeaa Inflaation kiihtymistä maailmalla ruokkii osaltaan öljyn hintakupla. Tapiola Pankin arvion mukaan kupla puhkeaa todennäköisesti kahden vuoden sisällä, ja hinta voi puolittua nykyisestä. Samanaikainen inflaation kiihtyminen ja kasvun hidastuminen ovat vaikea yhdistelmä keskuspankeille. Euroopan keskuspankki EKP ja Yhdysvaltain keskuspankki FED pitäytyvät korkopäätöksissä toistaiseksi nykytasoillaan. EKP:lla ei ole tarvetta nostaa korkoa, koska viimeaikainen lyhyiden ja pitkien korkojen nousu sekä euron vahvistuminen vastaavat jo kolmea 0,25 prosenttiyksikön koronnostoa. Markkinat ovat hoitaneet koronnostot EKP:n puolesta, Järvinen perustelee. Suhdanteiden heikkeneminen, FED:in aikaisemmat kevennykset, euron vahvistuminen ja euroalueen rahataloudellinen kireys kuitenkin pakottavat EKP:n laskemaan korkoja mahdollisesti jo loppuvuonna. Sijoittajan kannalta tilanne on tukala, kun lyhyet korot ovat euroalueella korkealla. Osakkeet näyttävät halvoilta, mutta riskeihin nähden niiden hinnat ovat korkealla. Sijoittajalla on tällä hetkellä syytä varovaisuuteen, Järvinen painottaa. Asuminen kallistuu

Asumisen kustannukset ovat nostaneet kotimaisia kuluttajahintoja eniten. Asuminen kallistuu jatkossakin selvästi, ja asuntolainojen hoitokulut nousevat.

Kustannusten nousu nostaa myös vuokria. Asuntojen hintojen pankki ei odota laskevan.

Suosittelemme sinulle