Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Ylipainoisia naisia syrjitään työmarkkinoilla

Ylipainoisten naisten riski jäädä työttömäksi on huomattavasti suurempi kuin muilla, jopa kaksinkertainen. Tutkija Juho Härkösen ja dosentti Pekka Räsäsen tutkimuksen mukaan liikalihavuus alentaa myös naisten palkkoja, kun miehillä samaa vaikutusta ei juuri ole.

Avaa Yle-sovelluksessa

Liikalihavuus näyttää olevan naisille erityisen vaarallista työmarkkinoilla. Selkeästi ylipainoisen naisen riski ajautua työttömäksi saattaa olla jopa kaksinkertainen normaalipainoiseen verrattuna.

Dosentti Pekka Räsänen Turun yliopistosta sanoo, että senkin jälkeen, kun on vakioitu keskeiset tekijät, kuten ikä, koulutustaso ja ammattiala, ylipainon vaikutus näkyy naisten palkassa ja työttömyysriskissä.

- Miehillä ei ole havaittavissa sellaista eroa, että ylipaino lisäisi merkittävästi työttömyysriskiä tai alentaisi palkkatasoa. Se on huolestuttavaaa, sillä tämä ei ole pelkkä ylipainokysymys, vaan selkeästi sukupuolittunut ylipainokysymys, Räsänen sanoo.

Liikalihavien naisten palkka jää yleisestä keskipalkasta noin kaksisataa euroa, vastaavan painoluokan miehillä vaikutus on viisikymmentä euroa. Dosentti Pekka Räsäsen mukaa työmarkkinoilla syrjitään ylipainoisia sekä suoraan että asenteellisesti.

- Tähän liitetään sellaisia uskomuksia, joita ei ole osoitettu todeksi, että ylipainoinen työntekijä olisi huonompi tai tehottomampi kuin normaalipainoinen. Ylipainoisilla on kuitenkin heikompi itsetunto, he eivät pyydä palkankorotuksia tai hae tarjolla olevia töitä, ja kokevat syrjintää asennetasolla, Räsänen sanoo.

Ylipainoisuus lisääntyy jatkuvasti koko läntisessä maailmassa. Noin 40 prosenttia suomalaisista on jo nyt lievästi ylipainoisia ja rajuimmin on lisääntynyt lasten ylipaino. Pekka Räsäsen mielestä ylipainoisten syrjintää työelämässä voi puuttua tiedostamalla ongelman.

- Tämä olisi asia, joka pitäisi ottaa huomioon poliittisella tasolla, ja huomioida työpaikkojen täytössä ja palkkaneuvotteluissa, Räsänen ehdottaa.

Räsäsen ja tutkija Juho Härkösen Suomea koskeva aineisto on osa eurooppalaista paneelitutkimusta.

YLE Uutiset

Suosittelemme sinulle