Hyppää sisältöön

Varmuus työstä ja osaaminen edistävät töihinpaluuta sairauslomalta

Varmuus työstä, osaaminen ja korkea koulutus edistävät työhönpaluuta sairauspoissaolon jälkeen. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työn epävarmuudella oli kielteinen vaikutus työhön palaamiseen. Paljon keskittymistä ja huomiokykyä vaativiin tehtäviin oli niin ikään vaikeampi palata kuin rauhallisempiin tehtäviin.

Tutkimuksen mukaan myös selkeät vastuut ja tuki järjestelmäviidakossa auttavat pitkältä sairauslomalta työhön palaajaa. Useat haastateltavat katsoivat lisäksi, että työpaikan pitämä yhteys työntekijään sairausloman aikana on tärkeää. Erityisesti esimiesten yhteydenottoja pidettiin tärkeinä.

Tutkimuksessa myös muistetaan, että pitkillä sairauslomilla olevat henkilöt ovat usein erittäin huonossa kunnossa ja väsyneitä eivätkä aina pysty selviytymään edes jokapäiväisistä toimista saati sitten monimutkaisista byrokraattisista prosesseista.

Tähän ongelmaan voisi auttaa asiamiesjärjestelmän luominen. Lisäksi tutkimuksen mukaan tarvitaan toimia, jotka lisäävät terveysongelmista kärsivien henkilöiden luottamusta työelämässä toimimiseensa tulevaisuudessa.

Työterveyslaitoksen tekemässä tutkimuksessa selvitettiin kyselyin ja haastatteluin näkemyksiä pitkistä sairauslomista ja työhönpaluusta sekä asiantuntijoilta että pitkällä sairauslomalla olevilta henkilöiltä itseltään.

Kyselytutkimukseen vastasi vajaat 500 keskimäärin 236 sairauspäivärahapäivän pituisella sairauslomalla olevaa henkilöä. Heistä neljännes palasi takaisin työhön kuuden kuukauden kuluttua kyselystä joko täysin tai kuntoutuksen osana tuetusti.

Tutkimus on osa EU:n rahoittamaa tutkimushanketta, johon osallistui Suomen lisäksi viisi muuta EU-maata.

YLE Uutiset

Suosittelemme sinulle