Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Grönlannin sulaminen voi nostaa merenpintaa metrillä

Grönlannin mannerjäätikkö voi sulaa odotettua nopeammin, päättelevät amerikkalaistutkijat. He perustavat päätelmänsä Pohjois-Amerikkaa peittäneen ns. Laurentide-jäätikön sulamiseen viime jääkauden loppuvaiheissa.

Avaa Yle-sovelluksessa

Laurentide-jäätikön sulaminen nosti merenpintaa runsaalla sentillä vuodessa useiden vuosisatojen ajan. Jos Grönlannin jäät alkavat sulaa samaa vauhtia, metrin pinnannousu sadassa vuodessa on mahdollista.

Viimeisen jääkauden päättyessä sulaneet mannerjäätiköt nostivat merenpintaa useilla metreillä, mutta nousun nopeutta on vaikea päätellä. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa yhdistettiin eri tavoin saatuja havaintoja laskennallisiin malleihin ja saatiin tulokset sopimaan yhteen varsin hyvin. Tutkimuksen kohteena oli Pohjois-Amerikan pohjoisosia peittänyt Laurentide-jäätikkö, joka jääkauden kylmimpänä aikana runsaat 20 000 vuotta sitten ulottui etelässä New Yorkin tienoille. Ensimmäisen 10 000 vuoden aikana jää suli siten että 10 000 vuotta sitten jään peitossa peitti enää Kanadan koillisosa. Sieltä jää katosi lopullisesti noin 6 500 vuotta sitten. Sulamisessa oli kaksi nopeampaa vaihetta, 9 000 ja 7 600 vuotta sitten. Tutkijat mallinsivat nimenomaan näitä nopean sulamisen jaksoja. Mittaushavainnot perustuivat jään alta paljastuneen kiven altistumiseen avaruudesta tulevalle kosmiselle säteilylle, orgaanisen aineksen radiohiiliajoituksiin sekä valtameren suolapitoisuuden muutoksiin. Havainnot ja mallilaskut osoittavat yhtäpitävästi, että nopean sulamisen aikaan Laurentide-jäätikkö on sulanut niin että meren pinta on noussut 1 - 1,3 senttiä vuodessa. Lämpötila on ollut tuolloin korkeampi kuin nyt, mutta samaa luokkaa kuin on ennustettu Grönlantiin alkaneen vuosisadan lopulla. Jääkauden päättyminen ja ilmaston lämpeneminen johtui auringon voimistuneesta säteilystä jonka aiheuttajana olivat maapallon radan muutokset. Nyt auringon säteily on taas heikompaa mutta ilmasto on lämpenemässä tunnetusti kasvihuoneilmiön takia. Tutkijat toteavat Nature Geoscience -lehdessä julkaistussa raportissaan, että on hyvin mahdollista että Grönlannin mannerjäätikkö tulee sulamaan vastaavasti. Se merkitsisi merenpinnan nousua noin metrillä sadassa vuodessa, mikä on kaksin-kolminkertainen verrattuna kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uusimman raportin arvioihin. Miksi sitten Grönlantia peittävä mannerjäätikkö ei sulanut pois jo jääkauden lopulla, jos lämpötila oli korkeampi kuin nyt? Tähän tutkijoilla ei ole suoraa vastausta. Jääkauden jäljiltä meri on ollut erittäin kylmä ja se on ehkä stabiloinut Grönlannin jäätikön meidän aikaamme asti. Nyt tilanne Grönlannin ympäristössä on toisenlainen ja Grönlannin jäätikkö on selvästi sulamassa. Radion tiedeuutiset

Suosittelemme sinulle