Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Suomalaisten huoli ilmastosta ei muutu teoiksi

Suomalaiset ovat erittäin huolestuneita ilmastonmuutoksesta, kertoo valtioneuvoston julkistama selvitys. Huoli ei kuitenkaan näytä vaikuttavan arjen valintoihin.

Avaa Yle-sovelluksessa

Tutkimusorganisaatio Demos Helsinki on tehnyt selvityksen siitä, miten myönteinen suhtautuminen ilmastonsuojeluun saadaan muutettua teoiksi ja millainen ilmastoviestintä on vaikuttavaa. Selvitys on osa hallituksen valmistelemaa ilmasto- ja energiastrategian tausta-aineista.

Selvityksen mukaan ilmasto- ja energiakysymykset mietityttävät ihmisiä väestöryhmään katsomatta. Vaikka tietoisuus ilmastonsuojelun tärkeydestä on laajaa, harva ryhtyy toimiin ilmaston hyväksi, koska muiden ihmisten aktiivisuudesta ei ole takeita.

Ihmisille on tärkeää tietää, ettei hän ole yksin, vaan muutkin kansalaiset ja osapuolet tekevät ilmastotekoja. Odotukset muiden toiminnasta ovat itseään täydentäviä ennusteita, selvityksessä todetaan.

Tiedotusvälineiden tulisi kertoa selkeästi, mitä ihmisten olisi tehtäväpäästöjen vähentämiseksi. Kunkin yksilön tai ryhmän tulisi kyetä kehittämään omannäköisensä ilmastomyönteinen toimintatapa tai elämäntyyli. Tärkeää on saada aikaan "Me pystymme" -asenne, selvitys painottaa.

Demos Helsinki on laatinut toimenpidekartan ilmastoviestinnän askelista, joilla voidaan lähestyä vähäpäästöistä Suomea. Tehtävää on kaikille: poliitikoille, joukkoviestimille, koulutusorganisaatioille, elämäntyyliesikuville, portinvartijaorganisaatioille, mielipidejohtajille ja paikallisyhteisöille.

Suosittelemme