Hyppää sisältöön

Rikkaisiin maihin ennustetaan vauvabuumia

Väestötutkijat ovat kauan olleet sitä mieltä, että ihmisten vaurastuminen vähentää syntyvien lasten määrää. Uusin tutkimus kääntää asetelman päälaelleen. Kun hyvinvointi ylittää tietyn rajan, lasten määrä alkaakin kasvaa.

Kuva: Hans Weckman / YLE

Pennsylvanian yliopiston tutkijaryhmä, jonka johtajana toimi suomalainen Mikko Myrskylä, tutki väestötilastoja, joita he vertasivat valtioiden ns. inhimillisen kehityksen indeksiin, HDI:hin.

Inhimillisen kehityksen indeksi mittaa ihmisten hyvinvointia. Mittauksessa otetaan huomioon monia tekijöitä, kuten eliniänennuste, bruttokansantuote asukasta kohti sekä lukutaidon yleisyys. Indeksin lukemat vaihtelevat nollan ja yhden välillä.

Maailman 20 kehittymättömimmän maan, jotka kaikki sijaitsevat Afrikassa, indeksit ovat 0,30 ja 0,48 välillä. Kehittyneimpien maiden indeksit taas liikkuvat lukemissa 0,93 - 0,97.

Tutkijat totesivat, että valtion vaurastumisen alkuvaiheessa perheiden lapsiluvut kyllä laskivat, mutta kun HDI ylitti tason 0,86, lapsia alkoikin syntyä aiempaa enemmän.

Jotta väestön määrä kasvaisi, lapsia on synnyttävä keskimäärin vähintään 2,1 naista kohti. Monissa maissa, kuten Etelä-Koreassa, Japanissa, Espanjassa ja Italiassa lapsiluku oli vuonna 2005 vain 1,08 - 1,33 naista kohti. Jos tämä trendi jatkuisi, näiden maiden väestö puolittuisi runsaassa 40 vuodessa. Länsimaissa väestön vanheneminen on jo huomattava ongelma.

Uusimpien väestötilastojen mukaan suunta on kääntymässä. HDI:n mukaan laskettuna 12 kehittyneimmän maan keskimääräinen lapsiluku oli vuonna 2005 jo 1,8 naista kohti. Ranskassa lapsiluku ylitti viime vuonna jo 2,0 tason.

Tutkijat arvelevat, että lapsien määrä alkaa lisääntyä, kun naisilla on aito valinnanvapaus päättää, haluavatko he lapsia. Lisäkannustimena on naisten määrän lisääntyminen työelämässä ja perheiden kasvaneen vaurauden myötä parantunut kyky selvitä lasten tuomasta taloudellisesta kuormasta.

Japani ja Etelä-Korea ovat tutkijoiden mukaan mukaan poikkeus säännöstä. Vaikka näissä maissa inhimillinen kehitys on korkealla tasolla, lasten määrä pysyy alhaisena, koska naisten asema yhteiskunnassa ei ole parantunut.

Tutkimus on julkaistu Nature-tiedelehdessä.

Suosittelemme sinulle