Hyppää sisältöön

Vapaa-ajattelijat: Ruokarukous ei kuulu päiväkoteihin

Vapaa-ajattelijain liitto on tehnyt Länsi-Suomen lääninhallitukselle kantelun päiväkodeissa ilmenneestä lasten ääneen rukoiluttamisesta.

Kuva: YLE Uutiset Grafiikka

Liiton mukaan Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen Nurmossa kunnan ja päivähoidon edustajat ovat haluttomia muuttamaan ruokarukouskäytäntöjä opetusministeriön kannasta huolimatta. Vapaa-ajattelijoiden mukaan opetusministeriöstä on todettu, ettei johdettu ruokarukous kuulu esiopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen uskontokasvatukseen.

- Rukoiluttaminen syrjii uskontokuntiin kuulumattomia ja vähemmistöuskontoihin kuuluvia. Tämä ei estä ketään rukoilemasta hiljaa mielessään, jos hänet on siihen kotona opetettu, toteaa Vapaa-ajattelijain liiton puheenjohtaja Jussi K. Niemelä.

Niemelän mukaan kaikki vanhemmat voivat vapaasti valita, osallistuuko heidän lapsensa esiopetuksessa elämänkatsomustietokasvatukseen vai uskontokasvatukseen. Uskonnon harjoittaminen, siis esim. rukoileminen, ei esiopetuksessakaan kuulu kummankaan katsomusaineen opetukseen.

Uskontojen ja päivähoidon yhteentörmäykset ovat olleet esillä aiemminkin. Päiväkotien uskontokasvatuksessa on suuria eroja maan eri osien välillä. Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan esimerkiksi Oulun läänissä ruokarukous luetaan lähes yhdeksässä päiväkodissa kymmenestä. Pääkaupunkiseudulla näin tehdään vain noin joka kymmenennessä päiväkodissa.

Suosittelemme sinulle