Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 14 vuotta vanha

Järjestöt vaativat isyyslain nykyaikaistamista

Lasten oikeuksia puolustavat järjestöt haluaisivat muuttaa 1970-luvulta olevaa isyyslakia. Järjestöjen mukaan Suomen isyyslaissa on puutteita, jotka uhkaavat lapsen oikeutta tuntea vanhempansa. Biologiselle isälle tahdottaisiin turvata oikeus tunnustaa isyytensä poikkeuksetta.

Avaa Yle-sovelluksessa

- Tämä keskeinen lasten elämään liittyvä laki on hyvin vanha. Pitäisimme tärkeänä ja aika kiireellisenäkin, että lain uudistustarpeet arvioitaisiin ja uudistamistyö käynnistettäisiin, sanoo Lapsen oikeuksien asiantuntija Sointu Möller Pelastakaa Lapsista.

Monien mielestä suurimmat ongelmat nykyisessä laissa liittyvät biologisen isän oikeuteen tunnustaa isyytensä silloin, kun lapsen äiti on tahollaan naimisissa ja vastustaa isyyden selvittämistä. Nykyisin biologinen isä ei voi tässä tilanteessa vahvistaa isyyttään.

Järjestöt korostavat, että lapsella on oikeus biologiseen isäänsä. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan, jos se on mahdollista.

- Kyllä tässä voidaan nähdä ristiriita lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa, toteaa johtava asiantuntija Esa Iivonen Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto esittää isyyslakiin myös toista muutosta. Liitto keventäisi ja modernisoisi isyyden selvittämismenettelyä avoliitoissa.

- Kun lapsi syntyy avoliittoon, isyys täytyy käydä vahvistamassa lastenvalvojan luona. Menettely on hieman vanhakantainen ja raskas. Modernimpaa voisi olla, että pariskunta voisi allekirjoittaa lomakkeen esimerkiksi neuvolakäynnin yhteydessä, Iivonen ehdottaa.

"Pikapaikkaaminen ei riitä"

Monet lapsen oikeuksia puolustavat järjestöt ovat asettuneet syksyn mittaan tukemaan kansanedustaja Kari Uotilan (vas.) keväällä tekemää lakialoitetta isyyslain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan avioliittoon perustuvan isyysolettaman nykyaikaistamista niin, että kanteen biologisen isän isyyden vahvistamiseksi voisi nostaa äidin, aviomiehen ja lapsen lisäksi kunnallinen lastenvalvoja.

- Meillä on paljon biologisia isiä, jotka pakenevat kuvioista. Niille isille, jotka haluavat kantaa vanhemmuudestaan vastuunsa, pitäisi yhteiskunnassamme antaa siihen mahdollisuus, Uotila perustelee lakialoitettaan.

Eduskunnan lakivaliokunta on ottanut Uotilan aloitteen käsittelyyn ja lähettänyt sen oikeusministeriöön lausunnolle. Oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) mukaan isyyslaki kannattaa kuitenkin uudistaa kerralla laajemmin kuin Uotila esittää.

- Mikään yksittäisen pienen kulman pikapaikkaaminen ei tässä asiassa riitä, ministeri Brax linjaa.

Oikeusministeriössä on kaavailtu, että isyyslain muuttaminen tulisi seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan. Jos ajatus toteutuu, uudistustyö alkaisi Braxin mukaan heti vaalikauden alussa.

Suomen nykyinen isyyslaki on 1970-luvulta.

Suosittelemme