Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Siviilivihkimiselle uusia hintoja

Siviilivihkimisestä perittävät maksut muuttuvat. Lokakuusta alkaen virka-aikaan tapahtuvasta vihkimisestä peritään 120 euron maksu, jos vihkiminen tapahtuu muualla kuin vihkijän omissa tiloissa.

Avaa Yle-sovelluksessa

Nykyään maksua ei näissä tapauksissa ole peritty.

Iltaisin ja viikonloppuisin toimitettavien vihkimisten maksu säilyy 200 eurossa.

Vihkimisistä aiheutuvista matkakustannuksista peritään lisäksi valtion matkustussäännön mukainen korvaus. Matkakorvaus on enintään 100 euroa, jos vihkiminen tapahtuu jomman kumman vihittävän kotikunnassa.

Tällä pyritään siihen, ettei vihittäville aiheudu kohtuuttomia kuluja sen vuoksi, että lähin vihkijä on kaukana.

Valtioneuvosto hyväksyi asiaa koskevan asetuksen tänään.

Suosittelemme