YLE

 

YLE A-Ö

Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä
Yleisradio Oy

2. Rekisterin yhteyshenkilö
Jari Lahti, uudet.palvelut@yle.fi, PL 77, 00024 Yleisradio, p. (09) 14801

3. Rekisterin nimi
YLEn verkkoyhteisöjen jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tarvitaan yhteisön jäsenenä toimimisen mahdollistamiseksi ja vuorovaikutteisten palvelukokonaisuuksien toteuttamiseksi sekä tarvittaessa yhteyden saamiseksi yhteisön jäseniin.

YLE voi ottaa kaikkien yhteisöjen jäseniin yhteyttä joko sähköpostitse, tai mikäli jäsen on rekisteröityessään ilmoittanut muita yhteystietojaan, muulla tavoin, kaikissa ohjelmantekoon liittyvissä asioissa, esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että jäsen on julkaissut yhteisössä jotakin sellaista, jonka pohjalta syntyy idea tv- tai radio-ohjelmaa varten ja jota varten yhteisön jäsen halutaan tavoittaa mahdollista haastattelua tai taustatietojen saamista varten.

YLE voi ottaa yhteyttä kaikkiin yhteisöjen jäseniin sähköpostitse sekä yllä mainituissa ohjelman tekoon liittyvissä tapauksissa, että myös ilmoittaakseen yhteisön toimintaan tai YLEn kanaviin ja palveluihin liittyvistä yhteisön jäsenille tiedotettavista asioista.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisterin pakolliset tietosisällöt ovat etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite. Toimiva sähköpostiosoite on edellytys yhteisöön kirjautumiselle ja käyttäjätunnus näkyy kaikessa jäsenen yhteisöön julkaisemassa aineistossa. Jäsen voi rekisteröityessään antaa myös muita yhteystietoja: rekisteröitymislomakkeen vapaaehtoiset kentät ovat puhelinnumero, katuosoite, postinumero, kunta, kieli, sukupuoli, syntymäaika ja tv-maksun tunnistekoodi. (Tv-maksun tunnistekoodia tarvitaan YLE Areenan K15-merkittyjen ohjelmien katsomista varten).

Sähköpostiosoitetta tai mitään muita rekisteröityessä annettuja yhteystietoja ei näytetä julkisesti yhteisössä. Joissakin yhteisöissä jäsenen omalla sivulla voidaan jäsenen niin halutessa esittää muita henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi motto, kuva ja allekirjoitus. Nämä tiedot säilytetään yhteisössä erillään varsinaisesta henkilörekisteristä.

6. Tietojen poistaminen rekisteristä
Jäsen voi erota YLEn yhteisöistä tai lakkauttaa YLE Passin kahdella tavalla: joko itse pyytämällä YLEä poistamaan henkilötietonsa jäsenrekisteristä yhteisön sisäisellä viestillä ylläpidolle tai olemalla kirjautumatta yhteisöön.

Jäsenen katsotaan eronneen yhteisöstä, jos hän ei ole kahteen vuoteen kirjautunut sisään käyttäjätunnuksellaan. Tällöin YLE poistaa henkilön ilmoittamat tiedot jäsenrekisteristä ja lukitsee käyttäjätunnuksen, minkä jälkeen kukaan, edes käyttäjä itse, ei voi ottaa enää ottaa sitä uudelleen käyttöön.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Sähköpostiosoitteen haltijan ilmoittama sähköpostiosoite sekä jäsenen itse ilmoittamat vapaaehtoiset tiedot.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
YLEn yhteisöpalvelujen teknisestä ylläpidosta ja jäsenrekisterin hallinnoinnista vastaa Tieto Broadcasting IT Oy. Rekisterin tietoja ei luovuteta YLEn ja Tieto Broadcasting IT Oy:n ulkopuolisille eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella.

10. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteella uudet.palvelut@yle.fi.