Suomen abitreenit: Keskustelutehtävä

Keskustele ystäväsi kanssa tai ryhmässä. Koeta keksiä ehdottomina pitämiäsi totuuksia. Aina kun olet keksinyt sellaisen, mieti, mihin uskosi perustuu.

Vihje

Väitteiden perusteleminen

X
Omat väitteensä pitää perustella, jotta niillä voisi vaikuttaa muihin. Perustelut voivat olla joko tunteisiin tai järkeen vetoavia. Molempia voi käyttää. Tunteisiin vetoavat perustelut vaikuttavat heti mutta lyhyen aikaa. Järkiperusteluilla osoitetaan, että väitteet ja niistä tehdyt johtopäätökset ovat edellytysten mukaan joko kiistattomia tai ainakin todennäköisiä. Järkiperusteluilla tekstistä saa uskottavan. Taitava vaikuttaja vetoaa sekä tunteeseen että järkeen.

Deduktiota käytettäessä johtopäätös on kiistaton, jos vastaanottaja on hyväksynyt sen perusteet. Deduktion päättelyketjussa operoidaan kolmella termillä, jotka suhtautuvat vaikutusalueensa laajuudelta hierarkkisesti toisiinsa, kuten seuraavan esimerkin termit: mies, isoisä, Pentti.

Laitimmaisten välinen yhteys löytyy silloin keskimmäisen avulla kolmea lausetta käyttäen:
Isoisät (termi 1) ovat miehiä (termi 2).
Pentti (termi 3) on isoisä (termi 1).
Niinpä Pentti (termi 3) on mies (termi 2).

Termien avulla voidaan esittää ja perustella väite myös seuraavalla tavalla:
Pentti (termi 3) on mies (termi2), sillä Pentti (3) on isoisä (termi 1), ja isoisät (termi 1) ovat aina miehiä (termi2).

Todennäköisiä johtopäätöksiä voi tehdä tosiasioiden, tilastojen ja asiantuntijoiden arvioiden pohjalta. Niiden luotettavuuden arviointi on tärkeää.
YLE Tulosta