Italia: kielioppitentti

Valitse oikea vaihtoehto ja täydennä lauseet.

Ratkaisu
X
Kahvi on maskuliini ja sen määräinen artikkeli on il. Määräistä artikkelia käytetään, kun puhutaan jostain tietystä "kahvista".
Vihje
1. Ecco__________caffè, signora!
X
Tässä kahvi, rouva!
Ratkaisu
X
Kyseessä on monikko ja adjektiivi tanto taipuu substantiivin lago mukaan eli monikossa tanti laghi
Vihje
2. In Finlandia abbiamo bellissimi boschi e _______ _________.
X
Suomessa meillä on hyvin kauniita metsiä ja paljon järviä.
Ratkaisu
X
quanto = paljonko, che cosa = mitä, perché = miksi
Vihje
3. __________ non vieni con me?
X
Miksi et tule kanssani?
Ratkaisu
X
dove = missä, che = mitä, chi = kuka
Vihje
4. __________ fai allora?
X
Mitä siis teet?
Ratkaisu
X
Kyseessä on monikko (vrt. englanniksi there are), kun jossakin on jotakin käytetään partikkelia ci. Sono on essere (olla) -verbin kolmannen persoonan monikko.
Vihje
5. _________ molti boschi in Italia?
X
Onko Italiassa paljon metsiä?
Ratkaisu
X
Kyseessä on verbi avere, monikon ensimmäinen persoona eli meillä on. avete = teillä on, hanno = heillä on, abbiamo = meillä on
Vihje
6. Io e Gianni ___________ lo stesso passatempo.
X
Minulla ja Giannilla on sama harrastus.
Ratkaisu
X
Kaupunkien nimissä käytetään prepositiota a (-ssa/-ssä).
Vihje
7. Studiate _______ Roma.
X
Te opiskelette Roomassa.
Ratkaisu
X
Con tarkoittaa kanssa, muiden sanojen kanssa lauseella ei olisi merkitystä.
Vihje
8. Verrei volentieri _____ te.
X
Tulisin mielelläni kanssasi.
Ratkaisu
X
Jotkin paikat vaativat prepositiota in.
Vihje
9. Domani vado _______ piscina.
X
Huomenna menen uimahalliin.
Ratkaisu
X
stasera = tänä iltana, avanti = edessä, eteenpäin, a destra = oikealla, oikealle
Vihje
10. Ci vediamo ____________!
X
Nähdään tänä iltana!
/ 10
YLE Tulosta