Italia: kielioppitentti

Valitse oikea vaihtoehto ja täydennä lauseet.

Ratkaisu
X
Monikon määräinen gli -artikkeli tulee vain vokaali- tai s+toinen konsonantti-alkuisten maskuliinisukuisten sanojen eteen, il on yksikön maskuliinin määräinen artikkeli.
Vihje
1. Prendiamo ______ panini con il prosciutto?
X
Otetaanko kinkkusämpylät?
Ratkaisu
X
una on feminiinin epämääräinen artikkeli; un ei käy tässä, koska 'sport'-sanan alussa on s+ toinen konsonantti
Vihje
2. L'hockey è _____ sport molto amato in Finlandia.
X
Jääkiekko on hyvin pidetty ('rakastettu') urheilulaji Suomessa.
Ratkaisu
X
*molte lunghe on virheellinen muoto, sillä adverbi (hyvin) ei taivu; molto lunghi on väärin, koska 'giornata' on feminiinisukuinen sana
Vihje
3. D'estate le giornate sono _______.
X
Kesällä päivät ovat hyvin pitkiä.
Ratkaisu
X
dei on omistusta ilmaiseva muoto ['sienten nauhamakaroni']; dai -muoto antaisi merkitykseksi 'nauhamakaroni sienistä'
Vihje
4. Ti piacciono le tagliatelle ______ funghi?
X
Pidätkö nauhamakaronista sienten kanssa?
Ratkaisu
X
quanto = kuinka paljon; dove = missä, mihin
Vihje
5. _______ partite per Torino?
X
Milloin lähdette Torinoon?
Ratkaisu
X
vediamo = näemme; vanno = he menevät
Vihje
6. "Quando vedi gli amici?" "______ da me domani."
X
Milloin tapaat ystäväsi? He tulevat luokseni huomenna.
Ratkaisu
X
si ama = rakastaa itseään; ci amiamo = rakastamme toisiamme
Vihje
7. Berlusconi e Rutelli non _________.
X
Berlusconi ja Rutelli eivät pidä toisistaan.
Ratkaisu
X
*di lavarsi on virheellinen muoto, koska andare-verbin kanssa tässä rakenteessa ['mennä tekemään jotain'] tarvitaan prepositio a; pelkkä lavare ei riitä, koska puuttuu sekä prepositio että refleksiivipronomini
Vihje
8. Cinzia va _______ le mani.
X
Cinzia menee pesemään kätensä.
Ratkaisu
X
la on objektipronominin feminiinin yksikkö ja le monikko, kumpikaan ei käy koska "l'italiano" on maskuliini ja yksikkö
Vihje
9. "Mika parla bene l'italiano?" "Sì,_____ parla molto bene."
X
Puhuuko Mika hyvin italiaa? Kyllä, hän puhuu sitä oikein hyvin.
Ratkaisu
X
*si on virheellinen, sillä 'si' on kolmannen persoonan pronomini ja 'posso' ensimmäisen persoonan verbimuoto; mi -muodon kanssa merkitys olisi "Voinko tarjota itselleni jotain juotavaa?"
Vihje
10. ______ posso offrire qualcosa da bere?
X
Voinko tarjota teille jotain juotavaa?
/ 10
YLE Tulosta