YKItreenit, englanti: Rakenne ja sanasto 26 (KT)

Täydennä aukko oikealla sanalla, sananosalla tai rakenteella.

1. The American Government spent
(miljardeja dollareja) on the Gulf War.
2. vahva - voima
strong -

3. Tom's bag is
(painavampi kuin) Peter's.
4. How about sailing on
(Thamesin joella/Thames-joella)?
5. Do you sell
(lasten) raincoats?
6.(Did somebody knock on the door?)
Did you hear
?
7. (They will join the club.)
Everyone wants

8.
(Vastasitko) to his letter?
9. They lost
(kaikki rahansa) in the bankruptcy.
10. After seeing you I
(tunsin itseni) happy.
/ 10
YLE Tulosta