YKItreenit, englanti: Rakenne ja sanasto 28 (KT)

Täydennä aukko oikealla sanalla, sananosalla tai rakenteella.

1. I like
(tällaisista) films.
2. Marybeth,
aunt we met yesterday, is applying for a scholarship.
3.
(Jonkun) of you has to help Jason.
4.
(Kiireisin) airport in the world is Chicago O'Hare.
5. Everything
happened during our trip seemed unreal.
6. I don't have
(yhtään) money left.
7.We have twins who just turned 14, and
(kahdeksanvuotias) girl.
8. It was so nice to meet my former students! They all remembered me and greeted me
(ystävällisesti).
9. Never
(olen kuullut) such nonsense!
10. riippua - riippuvainen
depend -
/ 10
YLE Tulosta