YKItreenit, englanti: Rakenne ja sanasto 6 (PT)

Täydennä aukko oikealla sanalla, sananosalla tai rakenteella.

1. We don't have
(yhtään) time.
2.
(Älä ole) a jerk! Do what I asked you to do.
3. - I love ice-cream.
-
(Niin minäkin).
4. Chinese is such a difficult language! I don't think I will ever learn it even if I live to be
(sata).
5.I
(tavallisesti) go to work at three o'clock.
6. You
(et voi) take a train to Leeds!
7. kauneus - kaunis
beauty - b

8. tarjoilija - tarjoilijatar
waiter - w

9. Have you met the Browns? They are lovely
(ihmisiä).
10. Would you like to see my
(sisareni) new car? She is so proud of it.
/ 10
YLE Tulosta