YKItreenit, englanti: Rakenne ja sanasto 51 (YT)

Täydennä

1. Seldom
(hän on ollut ) so unhappy as his girlfriend dumped him.
2. G.I.Joe does nothing but
(laiminlyö) his duties.
3. I advise you
(olemaan pysäköimättä) here.
4. President Kennedy is believed
(tulleen ammutuksi) by a conspirator.
5. Mrs Corriander is used
(nousemaan) up at 5 a.m. every morning.
6. I couldn't get
(yhtä ainutta neuvoa) from him.
7.
(nämä tiedot ovat) very useful.
8. There were three old Russian
(avaruusalusta) on the field.
9. Whose bikes are those? They are
(Miken ja Johnin)
10.
(varakkaiden asema) in this state is threatened by higher taxes.
/ 10
YLE Tulosta