Ruotsin abitreenit: Etäisyyttä tietokoneen avulla


Täydennä teksti vihjeiden mukaan. Mikäli suoria vihjeitä ei ole annettu, täydennä aukot yhteyteen ymmärtämisen kannalta välttämättömällä sanalla tai sanoilla.

Distans med dator

Fria studier under ansvar. Så är det på Mobila gymnasiet i Kista i Stockholm. Datorn är det dominerande
(ett hjälpmedel) i utbildningen. Idrotten är bäst av
(all), säger Sarah Ehnvik och skrattar. Hon har
(välja) att gå på Mobila gymnasiet för att hon vill gå någonstans där man kan komma
(långt) i studierna än på ett
(vanlig) gymnasium. Här är det likt högskolan, förtydligar Sarah Ehnvik. Det är ingen fortsättning
högstadiet, utan studier under ansvar.

Det här gymnasiet
(ei - eikä) ser ut
(ei - eikä) beter sig som en vanlig skola. Lokalerna är förvillande lika en vanlig arbetsplats och om det inte
(stå) Mobila gymnasiet på dörren, skulle man tro sig vara på någon IT-firma. Skillnaden är att de
(anställd) är påfallande unga. De sitter klassvis, femton i varje rum, med var sin bärbar dator påslagen. Väggarna mot korridoren är
(prepositio) glas, även i rektorns rum. Eleverna knackar på hos rektorn eller hos datasupporten, om de behöver hjälp med något utöver undervisningen.
(Joka luokka) har en klassföreståndare dvs en handledare. Det innebär inte att de har
(en lektion) som i vanliga skolor. Tvärtom läser eleverna det de
(själv) vill när de är i skolan, med distansundervisning på datorerna.
(Heidän) ämneslärare är inte där, utan svarar
(prep.) frågor via e-mail. Men lektionerna i språkundervisningen är
(traditionell). Språk ska man lära sig prata.

Eleverna är inte i skolan alla dagar. Tre dagar i veckan har de närvaroplikt på skolan och två dagar i veckan läser de
(kotona), med datorn på köksbordet eller var de vill ha den. Luncherna
(he syövät) på en restaurang som skolan har avtal med. Idrotten har de fått gymkort för. Det innebär inte att eleverna kan halka runt som de vill i tillvaron. Var
(neljästoista) dag har de utvecklingssamtal med
(ohjaaja)nsa) handledare och går igenom hur långt de har kommit.
(Jokainen) av eleverna har ett individuellt studie- program som ska följas.

Man bör vara väl motiverad för att gå här, understryker Sarah Ehnvik som själv vill gå vidare till juristutbildningen efter gymnasiet. Rektor Gösta Sundberg poängterar att
(koulu ei ole) bara till för
(paras) eleverna. Han ser undervisningsreformen som lämplig även för studiesvaga elever, som inte hänger med i en vanlig skola. Den individuella studieplanen ger också
(suurempi) möjligheter att stödja de svaga eleverna med extra lektioner och
(särskild) utformade läromedel.

(enligt DN-gymnasieguiden 2/11 1998
/ 26
YLE Tulosta