Ruotsin abitreenit: Huippuvuoret - Pohjoismaiden pohjoisin yhteisö


Täydennä teksti vihjeiden mukaan! Jos vihjettä ei ole annettu, täydennä asiayhteyteen sopivalla tavalla. Tee tarvittavat lisäykset.

Svalbard - det nordligaste av de nordiska samhällena

På Svalbard eller Spetsbergen som hör till Norge finns det cirka 1500
(en invånare). Därtill kommer det ryska
(ett samhälle) Barentsburg. Staden Longyearbyen har
(suurin) invånarantalet med något över 1000 personer.

Svalbard är ett traditionellt gruvsamhälle
(jossa) gruvdriften allt mera minskar. Under den senaste tiden har turistnäringen
(on tullut) viktig. På Svalbard finns det flera forskningsstationer och ett universitet. En liten del
(prep.) invånarna livnär sig på gruvorna. De flesta lever
(joko - tai) på turism
(joko - tai) på servicenäringar.

Svalbard är ett samhälle för friska. De flesta är
(työssäkäyviä) människor. När man blir pensionerad,
(halutaan muuttaa) till fastlandet. På Svalbard finns det också
(paljon lapsia) och unga. Man kan gå ut
(koko koulu) där. Det är också möjligt
(opiskella) vissa ämnen vid det
(pieni yliopisto).

Befolkningen består av tre kategorier. Det finns sådana som har varit där i några decennier, sådana som varit i cirka tio år och sådana som stannar där några år för att förtjäna bra. Lönerna är goda. Det mesta är
(billig) på Svalbard än på fastlandet. Svalbard är ett taxfreeområde. Många skulle vilja jobba där, om de bara
(saada) jobb. Det är också ganska
(lugn) att bo där, eftersom
(ei ole) så mycket brottslighet. Grannkontrollen fungerar bra.

Butikerna är
(täynnä +prep.) varor. Det finns också några krogar och fina hotell. "Huset" är ortens
(paras) restaurang. Den här restaurangen är mycket
(tycka om, pidetty), eftersom den bjuder på god mat. Kulturnöjen är inte heller sällsynta. Den norska Riksteatern brukar ofta
(käydä, vierailla) Svalbard. Filmen på den enda biografen
(byta) ett par gånger i veckan.
(talvella), när antalet turister minskar, blomstrar sällskapslivet.

Naturen med
(-nsa) fjordar och fjäll är unik. Det isgröna vattnet med fåglar, en säl som leker med vågorna, solen som
(gå ned+aldrig (sanajärjestys)) på sommaren och känslan av att detta är världens ände.
Och vädret! I dag vet man inte
(onko) vackert i morgon. På samma dag kan det vara solsken, dimma, regn och storm.

" Jag och min pappa
(nähdä) en isbjörn på Svalbard i somras.
(Meidän matkamme) dit var en spännande upplevelse
(meille)," berättar en finsk skolpojke som vill vara anonym. " Jag trivdes där och i framtiden skulle jag vilja jobba där
(prep.) några år," berättade han vidare.


(enligt HBL 13/3 2000)
/ 31
YLE Tulosta