Suomi: CSI-ilmiö (YT)

Lue teksti ja valitse oikea vaihtoehto.

CSI-ilmiö

Vastikään aloitti uusi kuolemansyynselvittäjä uransa tv:n kasvavassa rikostarjonnassa. Ilmiö ei ole ainutlaatuinen, vaan senkin esikuvat löytyvät rapakon takaa. Äskettäin USA:ssa julkaistun tieteellisen artikkelin mukaan voidaan nykyään puhua jo CSI-ilmiöstä tällaisten tv-sarjojen esikuvan mukaan. Mielenkiintoista on todeta, että lukuisten kuolemansyyselvitykseen ja oikeuslääkäreihin keskittyvien viihteellisten sarjojen vaikutus on näkynyt hakeutumisessa alalle. Joissakin yliopistoissa USA:ssa ovat kurssit ja koulutuspaikat käyneet riittämättömiksi boomin jatkuessa.
Alalla jo neljä vuosikymmentä puurtaneena tuntuu varsin toiveikkaalta. Todennäköisesti tulemme perässä ja trendi saavuttaa maamme. Viive lienee vuosikymmenen, mikä valitettavasti ei riitä korjaamaan maassamme selvästi näkyvää patologi- ja oikeuslääkäripulaa.
Asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Suomen lääkäriliitto syksyisessä raportissaan, jossa oli tutkailtu terveydenhuoltojärjestelmämme tulevia pullonkauloja. Lähivuosina siirtyy varsin suuri osa kokeneista kuolemansyyselvittäjistä eläkkeelle. Samalla on herännyt huoli siitä, ettei rekrytointi alalle ole vastaavasti onnistunut.
Vaikka julkisuudessa oikeushammaslääketiede on tullut vahvasti esille, olisi virhe olettaa, että koko oikeuslääketieteen voisi omia vain yhden kapean sektorin edustaja. On luonnollisesti annettava tunnustus sille, että ala on saanut kaipaamaansa myönteistä julkisuutta, vaikka se onkin tapahtunut mutkan kautta.
CSI ja monet kuolemansyyselvittäjien seikkailuja kuvaavat sarjat rakentavat kuitenkin todellisuudelle vieraan kuvan kärjistäessään draaman vaatimusten mukaan eri osapuolten välisiä ristiriitoja tai korostaessaan huipputekniikan mukanaan tuomia lähes taianomaisia keinoja rikostutkinnassa. Toki omassakin kokemuspiirissä on tapauksia, joissa rikoksen ratkaisu on ollut "karvasta kiinni" tai joissa ihmeellinen sattumusten suma on johtanut jopa kokonaisen henkirikossarjan paljastumiseen.

(Lähde: Turun Sanomat 20.10.2006. Antti Jääskeläinen. Muokattu.)

1. Television ohjelmistossa lisääntyy
2. Uusi sarja on
3. Kirjoittaja
4. Tulevina vuosina oikeuslääkäreille
5. Raportissaan Suomen lääkäriliitto
6. Rikossarjoissa
/ 6
YLE Tulosta