Suomi: oppisopimus (YT)

Lue teksti ja valitse oikea vaihtoehto.

Hyvä ammattitaito on sekä yksilön että yrityksen menestystekijä. Oppisopimuskoulutus on joustava tapa hankkia ammattitaito työn ohessa. Työssä oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Koulutusaikaan ja koulutuksen sisältöön vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Koulutustoimintaa kehitetään jatkuvasti ja se on taloudellisesti tuettua. Koulutus soveltuu niin nuorille kuin aikuisillekin. Se räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Koulutus on tasaveroinen muiden koulutusmuotojen kanssa tähdäten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoon.
Koulutusmuodolla on pitkät perinteet. Se oli jo 1600-luvulla käytössä käsityöaloilla. Järjestelmälliseksi koulutustoiminnaksi se kehittyi ammattikuntalaitoksen alkuvaiheissa. Ammattikuntalaitos valvoi ammatin harjoittajien oikeuksia ja huolehti myös ammatillisesta osaamisesta. Ammattitaito opittiin mestarin työpajoissa, missä oppipojat ahkeroivat ammattilaisen ohjauksessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin oppilaiden kasvatukseen. Ammattikuntalaitos lopetettiin vuonna 1868. Useilla käsityöaloilla kuitenkin jatkettiin oppilaitten koulutusta vanhaan malliin. Ensimmäinen varsinainen oppisopimuslaki valmistui 1923. Ammattikoulutus oli taas pakollista tietyillä ammattialoilla. Lisäksi siitä odotettiin ratkaisua teollisuuden koulutustoimintaan, mikä oli melko olematonta vuosisadan alkupuolella.
Oppisopimus on edelleen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtävä määräaikainen työsopimus. Työnantaja sitoutuu maksamaan oppisopimuksessa opiskelevalle vähintään alan alinta käyvää palkkaa ja saa vastineeksi koulutuskorvauksen. Oppisopimus edellyttää siis opiskeltavan ammatin kannalta sopivaa työpaikkaa. Järjestelyissä auttavat oppisopimuskeskukset, oppisopimustoimistot ja oppilaitokset kautta maan. Niiden puoleen voivat kääntyä niin opiskelijat kuin työnantajatkin.

(Lähde: www.edu.fi/info/oppisopimus. 5.11.2006. Muokattu.)

1. Oppisopimus
2. Oppisopimuksella hankitaan
3. Ennen vanhaan ammattitaito opittiin
4. Oppisopimus on voimassa
/ 4
YLE Tulosta