Suomi: palkkausjärjestelmän uudistus (YT)

Lue teksti ja vastaa, ovatko väittämät oikein vai väärin.

Palkkausjärjestelmän uudistus voi edistää tasa-arvoa

Naisten ja miesten välisten palkkaerojen pienentäminen on mahdollista tehtävään ja työsuorituksen arviointiin perustuvilla palkkausjärjestelmillä. Keskeiset tekijät palkkaerojen pienentämisessä ovat esimiesten riittävät valmiudet arviointien tekemiseen ja yhdenmukaisuus työn vaatimusten ja henkilön pätevyyden arvioinnissa.
Tämä käy ilmi Teknillisen korkeakoulun tutkimuksesta, jossa käytiin läpi työn vaativuuteen, henkilökohtaiseen pätevyyteen ja suoriutumiseen perustuvia palkkausjärjestelmiä kuntien ja teollisuuden työpaikoissa. Tutkimuksessa oli mukana viisi kuntaa, kolme kemianteollisuuden yritystä, yksi elintarviketeollisuuden yritys ja kaksi teknologiateollisuuden yritystä. Tutkimuksen mukaan kuntasektorilla ei näkynyt selkeää naisten ja miesten palkkaerojen kaventumista. Useassa teollisuusorganisaatiossa puolestaan uusi palkkausjärjestelmä näytti selvästi pienentäneen sukupuolten välisiä palkkaeroja.
Tutkijoiden mielestä työpaikoilla keskitytään liikaa uusien palkkausjärjestelmien rakenteisiin, kun huomiota pitäisi kiinnittää järjestelmien toimivuuteen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Palkkauksen epätasa-arvoa aiheuttavat työpaikkojen käytäntöjen lisäksi yhteiskunnalliset ja yksilöiden asenteisiin ja arvostuksiin vaikuttavat syyt. Esimerkiksi julkista tietoa palkoista löytyy melko vähän. Naiset eivät tunnetusti osaa vaatia itselleen yhtä paljon palkkaa kuin miehet.

(Lähde: Helsingin Sanomat. 10.8.2006. Riikka Lamminmäki. Muokattu.)

1. Palkkaeroja vähennetään suhteuttamalla työ tekijänsä taitoihin.
2. Tutkimus selvitti työpaikkojen palkanmaksatuskäytäntöjä.
3. Palkkausjärjestelmä vähensi eroja kuntien ja teollisuuslaitosten palkoissa.
4. Työpaikoilla ei hyödynnetä kunnolla palkkausjärjestelmiä.
5. Naiset saavat miehiä huonompaa palkkaa osin vaatimattomuuttaan.
/ 5
YLE Tulosta