Ruotsi: uutiset - mielenterveyspalvelut ja maahanmuuttajat (KT)

Lue teksti ja valitse sopivin vaihtoehto.

SOS-centret, som upprätthålls av Föreningen för mental hälsa, framhåller att
inom den kommunala mentalvården vägrar ta emot invandrare.
Helsingfors Personalen i den kommunala mentalvården hänvisar till bristande kunskaper i invandrarnas språk och kultur och till svårigheterna med att använda tolk.
barn förvägras vård och hänvisas
till SOS-centrets utlänningsenhet.
Arbetet anses så svårt och krångligt att man hellre hänvisar klienterna till annan service än tar
för vården, misstänker sakkunniga Lena Bremer vid SOS-centret.
SOS-centrets kristjänst för utlänningar har lagt märke till att invandrare har stora svårigheter att få service.
Enligt Bremer hänvisar man i nästan alla kommuner till att det är svårt att få
tolkar eller svårt att arbeta med en tolks förmedling. Enligt henne händer det till och med att kommunala krisgrupper beställer tid hos SOS-centret innan de själva ens har träffat klienten. Det har också hänt att personal vid psykiatriska sjukhus har skickat en utländsk klient till SOS-centret för eftervård sedan klienten
ut från sjukhuset. De misstänker nämligen att de psykiatriska poliklinikerna inte tar emot invandrare.
Bremer påpekar att alla kommuninvånare
grundlagen har samma rätt till service. Lagen förefaller i praktiken dock inte
invandrare.
Kristjänsten för utlänningar ger i Finland
utlänningar krishjälp. Kristjänsten har
att utgöra ett komplement till de tjänster kommunen ställer upp med.

maastamuuttaja =

oleskelulupa =

käännyttää =

hakea turvapaikkaa =


Lähde: hbl, FNB
/ 14
YLE Tulosta