Ruotsi: ilmoitus - työpaikat (KT)

Lue teksti ja valitse vaihtoehdoista sellainen sana, joka muuttaa vähiten alkuperäistekstin sisältöä.

Hbl når dem som inte aktivt söker en ny arbetsplats
Såväl våra nyutexaminerade läsare som de äldre, mer erfarna rävarna inom läsarkåren, hör till den mest attraktiva
arbetskraften i landet. När Hbl för drygt
ett år sedan förnyade sig såväl innehållsmässigt som utvändigt och övergick till tabloidformat blev tidningen en föregångare inom den finländska tidningsvärlden, en fräsch och orädd
utmanare. Det här reflekteras i vår läsarkår; nya Hbl läses av unga, urbana
, ofta språkkunniga prenumeranter som följer med sin samtid. De har lysande
förutsättningar att klara sig på dagens tuffa
arbetsmarknad. Bland de läsare som redan etablerat sin ställning i arbetslivet är opinionsbildarna väl representerade.
Vi har i absoluta tal 39 000 beslutsfattare i vår läsarkrets. De som läser Hbl är enligt medieundersökningar välutbildade, språkkunniga, internationellt inriktade
och socialt begåvade
. De plöjer
dessutom igenom sin tidning från pärm till pärm. Denna kombination gör Hbl till ett attraktivt alternativ när det gäller att nå även personer som inte aktivt söker en ny arbetsplats. hbl

pääkirjoitus =

pakina =

päätoimittaja =

painos =

lehti =

/ 14
YLE Tulosta