Ruotsi: tiedote veneiden rekisteröinnistä (KT)

Täydennä teksti oikealla sanalla tai rakenteella. Valitse oikea vaihtoehto.

Segelbåtar och motorseglare bör
registreras. En ny lag om farkostregister träder
den 1 oktober nästa år.
har registreringsplikten gällt endast motorbåtar. Alla segel- och motorbåtar med
minst 5,5 meter bör registreras.

ÅU 24.11.2006
/ 4
YLE Tulosta