Ruotsi: sanasto ja rakenteet 2 (KT)

Täydennä aukko oikealla sanalla, sananosalla tai rakenteella tai merkitse viivalla, jos aukon on tarkoitus jäädä tyhjäksi.

1. Johan skrev boken
(ohessa) sitt ordinarie arbete.
2. Flera tusen människor blev
(koditon) under kriget.
3. Tomas är
(yksityis-) företagare sedan 1980-talet.
4. Alltid när han tittar på
, rodnar jag.
5. Jag
(etsiä) efter mitt pass i flera timmar utan att kunna hitta det.
6. Det var allt
jag ville säga om detta.
7. De flesta av
(me) kan tala främmande språk.
8. Vad
(olla mieltä) du om vårt nya projekt?
9. Hon är bra
att laga läcker mat.
10. Allt
(mitä) gjordes och skrevs, kontrollerades av partiet.
/ 10
YLE Tulosta