Ruotsi: kaffets historia 1 (KT)

Lue seuraava teksti ja täydennä aukot oikealla vaihtoehdolla.

Kaffebusken växer vilt i närheten av orten Kaffa (Kefa) i Etiopien. Ordet kaffe har också
sitt ursprung från denna
. Någon gång på 1400-talet i södra Arabien och Etiopien började folk att dricka kaffe. Det var dock bland araberna som kaffedrickande blev en vanlig tradition. Araberna spred kaffedrickandet till grannländer
Turkiet. Turkarna spred drickandet
vidare i Europa i och med turkarnas erövringståg/krig i framförallt östra Europa (Otomanska riket). En viktig milstolpe för kaffekulturen i Europa är att efter turkarnas
belägring av Wien 1683 efterlämnades kaffebönor och kaffehus
i staden. I skrifterna finns det uppgifter om att det dracks kaffe i Venedig, Paris och London kring mitten
1600-talet. Karl XII lär
smak för denna dryck i samband med "irrfärder" i Turkiet. Det första partiet kaffe fördes in till Sverige 1685. Först
i hovkretsar och bland adeln, då drycken var mycket
. Under 1700-talet blev kaffehusen
tillhåll för intellektuella och den högre societeten, d.v.s. kaffe var fortfarande ingen
. Kaffehusen var på den tiden en motvikt till de stökiga brännvinskrogarna och vinkällarna, där i huvudsak det vanliga folket höll till. Först kring mitten av 1800-talet blev kaffe en folkdryck, när det nådde landsbygdsbefolkningen.

Källor: Nationalencyklopedin, Kaffeboken av Lars Elgklou, Stora krogboken av Mats Rehnberg och Kondisboken av Maria och Jonas Kindblom.
/ 12
YLE Tulosta