Ruotsi: rakenne ja sanasto 1 (YT)

Valitse lauseeseen sopivin vaihtoehto.

1. I somras träffade jag en turist ____ pass hade försvunnit.
2. Vi hittade en skön plats ____ vi fick vara i lugn och ro.
3. Går det för en stressad ______ att både äta kakan och ha den kvar?
4. Han ____ (lienee) redan vara framme.
5. Först känns det helt ______ att tillbringa två veckor på resande fot.
6. Men faktum är att jag har gott om semester ____(jäljellä).
7. Tidningens vetenskapsredaktion kommer nog inte att ____ även om jag är borta en månad.
8. Känslan av att vara oersättlig sitter djupt, men är på det hela taget ____.
9. Om jag nu ska åka ____ hela Asien kan jag gott ta någon vecka på mig.
/ 9
YLE Tulosta