Ruotsi: Yhdysvaltain tiedustelutoiminta (YT)

Täydennä puuttuvat sanat oikeassa muodossaan.

Runt 1970 beslutade USA att använda utrustningen
(prep.) mer än utforskning av militära hemligheter. Nu avlyssnade man också samtal mellan
(epäillä, part. perf.) terrorister,
(huumeiden salakuljettaja) och andra kriminella, och därtill lades grunden till ett omfattande industrispionage mot privata företag.
(prep.) 1975
(prep.) 1995 byggdes systemet ut kraftigt.
USA förnekade dock existensen av Echelon, som lydde under
(salainen tiedustelupalvelu) NSA, National Security Agency,
(kansan suussa) kallad "No Such Agency".
Den skotske fysikern Duncan Campbell
(saada vihiä) systemet. Han hade i 30 år arbetat med att avslöja övervakningssystem, och
(vaikkakin) de flesta ansåg honom vara en paranoid nörd, stod han envist
(kiinni) sina idéer. I slutet av 1990-talet fick han sitt genombrott, då EU beställde en rapport om globala övervakningssystem, till exempel Echelon. Denna levererade Campbell 1999.
I mars 2000 erkände USAs
(entinen) CIA-chef, R James Woolsey att USA mycket riktigt spionerade på sina allierade i Europa. Spionaget
(sanottiin olevan tarkoituksena) förhindra europeiska mutförsök samt att säkra amerikanska industriella intressen.

Lähde: Illustrerad Vetenskap 9 / 2005 -muokattu
/ 12
YLE Tulosta