Normaalijakauma: älykkyystesti

Ratkaise tehtävä.

Ratkaisu
X
Tutkitaan kuinka monta prosenttia saa tätä tulosta huonomman tuloksen. Tätä varten täytyy normittaa molemmat tulokset.

Henkilö A:


Henkilö B:


Tuloksia voi siis normittamisen jälkeen verrata. Henkilö A sai tuloksen, joka on harvinaisempi kuin henkilön B.
Vihje

Vihje

X
Normita molemmat älykkyysosamäärät ja tutki tämän arvon kertymää normaalijakauman kertymäfunktiolla.

1. Henkilöt A ja B ovat molemmat käyneet älykkyystestissä. Heidän testituloksensa on kuitenkin ilmoitettu eri jakaumilla, molempien tulosten keskiarvona on käytetty arvoa 100. Voiko tuloksia verrata toisiinsa? Älykkyysosamäärien jakauman ajatellaan noudattavan normaalijakaumaa.

Henkilön A älykkyysosamäärä hajonnalla 15 on 120.

Henkilön B Älykkyysosamäärä hajonnalla 24 on 122.


YLE Tulosta