Normaalijakauma: pullat

Ratkaise tehtävä.

Ratkaisu
X
Kyseessä on tavallinen normaalijakaumalasku, mutta massat täytyy normittaa.

1. Tehtaan valmistamien pullien massa noudattaa likimain normaalijakaumaa siten, että pullien massojen keskiarvo on 50,00 g ja niiden hajonta on 8,00 g. Laaduntarkkailu poistaa kaikki pullat, joiden massa ei ole välillä 25,00 g –
70,00 g. Kuinka monta prosenttia pullista kelpaavat.


YLE Tulosta