Tilastomatematiikkaa: normaalijakauma

Ratkaise tehtävä. Käytä taulukkokirjaa normaalijakauman määrittämisen apuna.

Ratkaisu
X


Etsi taulukkokirjasta normaalijakauman kertymäfunktion arvo.Vihje

Vihje

X
Normita ensin normaalijakaumalle sopivaksi.

1. Erkin työmatka kesto on normaalijakauman mukainen. Keskiarvo matkalle on 60 minuuttia ja keskihajonta 7 minuuttia. Millä todennäköisyydellä matkaan menee aikaa korkeintaan 65 minuuttia?


YLE Tulosta