Tilastomatematiikan peruskäsitteitä

Määritä peruskäsitteet.

Ratkaisu
X
Koska arvosanaa 7 on eniten(8 kpl), niin tyyppiarvo on 7.
Arvosanoja on yhteensä 30. Laitetaan arvosanat järjestykseen (4,5,5,5,5,6,.,9,9,10). Kaksi keskimmäistä arvosanaa ovat 7 ja 7 (viidestoista ja kuudestoista), joten mediaani on 7.

Keskiarvo on:


Vihje

Vihje

X
Tyyppiarvo on se havaintoarvo, jota on eniten. Mediaani on keskimmäinen havaintoarvo kun havainnot laitetaan järjestykseen. Jos havaintoja on parillinen määrä, mediaani on kahden keskimmäisen havainnon keskiarvo.

Määritä arvosanajakaumasta tyyppiarvo, mediaani ja keskiarvo.

1.


YLE Tulosta